Поступающим

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ДО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ / ІНСТИТУТУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

У 2021 РОЦІ

Інститут післядипломної освіти/Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка здійснює підготовку фахівців зі спеціальностей:

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії,
 
292 Міжнародні економічні відносини,
 
293 Міжнародне право
 
за освітнім ступенем МАГІСТР
 
форма навчання заочна
 
за кошти фізичних/юридичних осіб

 

 

Спеціальність

 

Освітня програма

Нормативний термін навчання (в академічних роках)

 

Форма навчання

 

 

Вступні випробування

Вартість за рік  (грн.)

 

 

293 Міжнародне право

 

Міжнародне право

 

 

 

 

2 роки

 

 

 

 

заочна

- Єдиний вступний іспит з іноземної (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови

 

- Єдине фахове вступне випробування

 

 

 

 

37300*

 

Міжнародне приватне право

 

292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародна комерція

 

 

2 роки

 

 

заочна

 

- Єдиний вступний іспит з іноземної (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови або вступний іспит з іноземної(англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови

 

- Фахове вступне випробування

 

 

37300*

Міжнародний бізнес

 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

 

Міжнародні комунікації (Міжнародна журналістика)

 

 

2 роки

 

 

заочна

 

 

37300*


Умови вступу: освітній ступінь бакалавра (та/або ступінь магістра, та/або ОКР спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю.

*Вартість навчання  за 2020 рік

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»,

 

292 «Міжнародні економічні відносини»

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

11 травня- 03 червня

(до 18.00)

Реєстрація вступників для складання вступних іспитів, що проводить Університет*

22 червня – 25 червня
 

Прийом заяв і документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови (вступного випробування з іноземної мови, що проводить Університет) та фахового вступного випробування

5 липня-23 липня

 

 

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови або вступного іспиту з іноземної мови в Університеті

 30 червня

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

 01 липня

Проведення Університетом фахових вступних випробувань, вступних випробувань з іноземної мови для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю

 19 липня - 30 липня

 

Надання рекомендацій для зарахування

 

  до 02 серпня

Виконання вимог Правил прийому для зарахування

 07 серпня (до 18-00)

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 12 серпня

Спеціальність 293 «Міжнародне право»

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування

 11 травня – 03 червня
         (до 18-00)

Реєстрація вступників для складання вступних іспитів, що проводить Університет*

 22 червня-25 червня

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови або вступного іспиту з іноземної мови в Університеті

  30 червня

 

Основна сесія єдиного фахового вступного випробування або фахового вступного іспиту в Університеті

 02 липня

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

 01 липня

Прийом заяв від вступників для участі у конкурсному відборі

 05 липня – 23 липня

Надання рекомендацій для зарахування

  до 2 серпня

Виконання вимог Правил прийому для зарахування

  07 серпня (до 18-00)

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

  12 серпня

 

*Див. пункт 1 Додатка 3.3. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).

CПЕЦІАЛЬНІСТЬ 293 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Для вступу на всі освітні програми спеціальності 293 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО необхідно скласти:

- єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська),

Програму дивіться  ТУТ

- єдине фахове вступне випробування з права

Програма  ТУТ

Програму  єдиного іспиту з іноземної мови дивіться на сайті Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка

Програма  єдиного фахового вступного випробування з права 

Для вступу на всі освітні програми спеціальності 293 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО необхідно скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська).

Терміни додаткового набору

(на вакантні місця ліцензійного обсягу) на заочну форму для здобуття освіти за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб на навчання на перший курс за освітнім ступенем магістра за спеціальностями:

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 292 «Міжнародні економічні відносини», 293 «Міжнародне право».

Прийом заяв і документів від абітурієнтів для участі в конкурсному відборі

15  вересня–24 вересня

Проведення Університетом вступних випробувань

25 вересня – 28 вересня

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

30 вересня

 

ГРАФІК РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Понеділок- п’ятниця - 9:00  - 17:00

Інститут міжнародних відносин: вул.Юрія Іллєнка, 36/1 ,

 тел. 481-44-39, 481-45-84, 096 8807482 

imvzaochna@gmail.com