Всеукраинский конкурс студенческих научных работ

Конкурс работ специальности "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии"

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» у 2019/2020 н.р.

РЕЗУЛЬТАТИ ІІ ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ»

У зв'язку із введенням та продовженням карантину та відповідно до листа ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» №22.1/10-778 від 31.03.2020 ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» був проведений у 2019/2020 н. р. в один етап.

На Конкурс 2019/2020 н. р. зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», надійшло 43 роботи (45 студентів-авторів, 39 наукових керівників) з 21 вищого навчального закладу.

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» у 2019/2020 н.р.

Дипломи та подяки переможцям конкурсу будуть надіслані впродовж червня-липня 2020 р.

Вітаємо переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» й бажаємо творчої наснаги,  професійного зростання та нових перемог!

З роботами переможців можна ознайомитись за посиланням (Звертаємо увагу, що при експортуванні в pdf можливе порушення формату роботи).

З повагою,

Оргкомітет

 

Шановні учасники та зацікавлені колеги,

Повідомляємо, що у зв'язку із введенням та продовженням карантину ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" у 2019/2020 н.р. вирішено провести в один етап.

11 переможців будуть оголошені після завершення процедур узгодження до кінця травня 2020 року.

Тут ви можете ознайомитися з результатами першого етапу другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій (2019-2020):

Загальний рейтинг учасників конкурсу

Рецензії на роботи учасників


З повагою,
Оргкомітет

З метою формування покоління молодих науковців та практиків в сфері міжнародних економічних відносин, сприяння реалізації їх здібностей та активізації науково-дослідної роботи студентів, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.10.2019 р. № 1271 Київський національний університет імені Тараса Шевченка призначено базовим вищим навчальним закладом з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

ІІ тур Конкурс проводитиметься у два етапи:

 • перший етап – до 1 березня 2020 р. – заочний (рецензування наукових робіт);
 • другий етап – початок квітня 2020 р. – очний у формі науково-практичної конференції (захист робіт претендентами на перемогу).

Для участі у Конкурсі приймаються наукові студентські роботи, які відповідають вимогам, визначеними Положенням про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, яке затверджене Наказом МОН України від 18.04.2017  № 605.

Зверніть увагу: приймаються до розгляду наукові роботи, які відповідають напрямкам спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»політологія міжнародних відносин, соціологія міжнародних відносин, історія міжнародних відносин, безпекові дослідження, суспільні комунікації, регіональні дослідження (зовнішня політика і безпека)НЕ будуть розглядатися роботи з тематики економічних та правових досліджень, державного управління та інших соціальних наук!

Увага! Відповідно до п.3.1-3.7 Положення наукова робота виконується українською мовою, повинна мати назву, зміст, вступ, основну частину, висновки, список використаних джерел, а також анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи; текст друкується шрифтом TimesNewRoman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4; поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм; обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування переліку використаних джерелі додатків. На титульній сторінці наукової роботи вказується виключно назва роботи та шифр (шифр - не більше двох слів), який замінює прізвища, ініціали автора (авторів), наукового керівника та найменування вищого навчального закладу. Разом з роботою, але в окремому запечатаному конверті (пакеті) під тим самим шифром, надсилаються відомості про автора (авторів), наукового керівника роботи, а також за наявності копії патентів, наукових статей автора (авторів) тощо.

З метою визначення в роботі збігу тексту та текстових запозичень без посилань на першоджерела разом з паперовим варіантом роботи надіслати електронну версію наукової роботи (ідентичну до тієї, що надсилається в паперовому форматі; надсилається одним документом Word під назвою з шифру роботи; відомості про автора (авторів) та наукового керівника в електронному вигляді не надсилаються) на електронному носії (CD, RW) чи на електронну адресу оргкомітету Конкурсу konkurs_ir@ukr.net.

 Термін подання наукових робіт студентів (не більше трьох робіт від ВНЗ) для участі у ІІ турі конкурсу − до 01.02.2020 року (дата відправлення встановлюється за поштовим штемпелем).

Автори кращих робіт будуть запрошені для участі у підсумковій науково-практичній конференції, яка відбудеться у квітні 2020 року. Учасники конференції повинні виступити з доповідями про результати проведеного ними наукового дослідження, що відображені у конкурсній роботі. Комісія ухвалює рішення про результати Конкурсу після заслуховування наукових доповідей.

Запрошення будуть розіслані після 10 березня 2020 р. Усі витрати, пов’язані з участю студентів у підсумковій конференції, бере на себе вищий навчальний заклад, представником якого є учасник другого туру (п. 7.3. Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, яке затверджене Наказом МОН України від 18.04.2017  № 605).

Наукові роботи надсилаються за адресою:

04119

м. Київ,

вул. Ю. Іллєнка, 36/1

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Інститут міжнародних відносин,

каб. 255,

з приміткою «Всеукраїнський конкурс «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

Прохання вказувати свої контакті дані на випадок, якщо виникне потреба зв’язатися з автором.

Офіційні листи від вищих навчальних закладів щодо включення до складу Галузевої конкурсної комісії надсилаються до 01 грудня 2019 р. за адресою:

04119

м. Київ,

вул. Ю. Іллєнка, 36/1

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Інститут міжнародних відносин,

каб. 255,

з приміткою «Всеукраїнський конкурс «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

 Прохання вказувати контакті дані для оперативного повідомлення членів галузевої комісії щодо перебігу конкурсу.

Контактна інформація:

З питань включення до складу галузевої та апеляційної комісії: +38 044 481 4545 

З питань подання й оформлення студентських наукових робіт: +38 044 481 4545.

E-mailkonkurs_ir@ukr.net

Тут ви можете ознайомитися зі згаданими документами:

Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей

Наказ про проведення Конкурсу

Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей

 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» у 2018/2019 н.р.

 

РЕЗУЛЬТАТИ ЗАКЛЮЧНОГО ЕТАПУ ІІ ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ»

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 10.10.2017 р. № 1364 та наказу ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка № 230 – 32 від 11.03.2019 р. «Про проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» в 2018/2019 навчальному році на базі Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 26 квітня 2019 року відбувся заключний етап ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

Для участі у підсумковій науково-практичній конференції було запрошено 16 студентів (авторів 16 наукових робіт). На конференції з доповідями виступили 15 студентів з 12 закладів вищої освіти України. У роботі галузевої конкурсної комісії взяли участь 21 провідний науково-педагогічний працівник з 10 ЗВО України та представники Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Рейтинг претендента на перемогу в Конкурсі визначався середнім арифметичним від балів за виступ на науково-практичній конференції (максимум 100 балів від одного члена галузевої конкурсної комісії).

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ

ІІ тура Всеукраинского конкурса студенческих научных работ

по специальности «Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии»

в 2018/2019 уч. г.

 

ФИО

Научный руководитель

УВО

Общий балл

Борзенко Дмитрий Вадимович

Андрущенко Светлана Викторовна, к.полит.н., доц.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

86

Фурман Виктория Юрьевна

Атаманенко Алла Евгеньевна, д.и.н., проф.

Национальный университет "Острожская академия"

86

Хомицкая Оксана Олеговна

Гевьюк Андрей Николаевич, к.полит.н., ассист.

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича

85

Шахова Оксана Антоновна

Слюсаренко Ирина Юрьевна, к.и.н., доц.

Киевский университет имени Бориса Гринченко

85

Мороз Галина Степановна

Хилько Елена Леонидовна, к.полит.н., доц.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

84

Орел Мария Владимировна

Максимец Вера Евгеньевна, к.полит.н., доц.

Национальный университет "Львовская политехника"

83

Мирончук Валерий Федорович

Сидорук Татьяна Витальевна, д.полит.н., доц.

Национальный университет "Острожская академия"

80

Шестова Анна Сергеевна

Ржевская Нина Федоровна, д.полит.н., проф.

Национальный авиационный университет

79

Куделько Богдан Анатольевич

Стецюк Андрей Владимирович, к.полит.н., доц.

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича

75

Погореленко Анастасия Константиновна

Пастушенко Андрей Александрович, к.и.н., доц.

Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца

75

Матюшенко Александр Владимирович

Седляр Юлия Александровна, д.полит.н., проф.

Николаевский национальный университет имени В. А. Сухомлинского

73

Кицяк Марьяна Викторовна

Волынец Оксана Алексеевна, к.филос.н., доц.

Национальный университет "Львовская политехника"

72

Бабий Дарья Владимировна

Прыхненко Максим Иванович, к.полит.н., асист.

Донецкий национальный университет имени Василия Стуса

70

Миропольский Вениамин Вячеславович

Еремеева Ирина Анатольевна, к.и.н., доц.

Днепропетровский государственный университет внутренних дел

68

Романюк Екатерина Константиновна

Габро Ирина Владимировна, к.полит.н., доц.

Черноморский национальный университет имени Петра Могилы

67

Надобко Олеся Александровна

Лепская Наталья Владимировна, к.полит.н., доц.

Запорожский национальный университет

Не выступала

 

В соответствии с Положением отраслевая конкурсная комиссия решила признать победителями Конкурса и наградить:

Диплом І, ІІ и ІІІ степени

Фамилия, имя, отчество студента

Фамилия, имя, отчество, должность научного руководителя

Наименование учреждения высшего образования

Диплом І степени

Борзенко Дмитрий Вадимович

Андрущенко Светлана Викторовна, к.полит.н., доц.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Диплом І степени

Фурман Виктория Юрьевна

Атаманенко Алла Евгеньевна, д.и.н., проф.

Национальный университет "Острожская академия"

Диплом ІІ степени

Хомицкая Оксана Олеговна

Гевьюк Андрей Николаевич, к.полит.н., ассист.

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича

Диплом ІІ степени

Шахова Оксана Антоновна

Слюсаренко Ирина Юрьевна, к.и.н., доц.

Киевский университет имени Бориса Гринченко

Диплом ІІ степени

Мороз Галина Степановна

Хилько Елена Леонидовна, к.полит.н., доц.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Диплом ІІІ степени

Орел Мария Владимировна

Максимец Вера Евгеньевна, к.полит.н., доц.

Национальный университет "Львовская политехника"

Диплом ІІІ степени

Мирончук Валерий Федорович

Сидорук Татьяна Витальевна, д.полит.н., доц.

Национальный университет "Острожская академия"

Диплом ІІІ степени

Шестова Анна Сергеевна

Ржевская Нина Федоровна, д.полит.н., проф.

Национальный авиационный университет

Диплом ІІІ степени

Куделько Богдан Анатольевич

Стецюк Андрей Владимирович, к.полит.н., доц.

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича

Диплом ІІІ степени

Погореленко Анастасия Константиновна

Пастушенко Андрей Александрович, к.и.н., доц.

Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца

Диплом ІІІ степени

Матюшенко Александр Владимирович

Седляр Юлия Александровна, д. полит.н., проф.

Николаевский национальный университет имени В. А. Сухомлинского

 

Победителей, призеров и научных руководителей студенческих конкурсных работ поздравили Председатель организационного комитета, директор Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, доктор политических наук, профессор Копейка Валерий Владимирович и заведующий кафедрой международной информации, доктор политических наук, профессор Рыжков Николай Николаевич.

Поздравляем победителей Всеукраинского конкурса студенческих научных работ по специальности «Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии» и желаем творческого вдохновения, профессионального роста и новых побед!

 

 

Итоговая конференция Всеукраинского конкурса студенческих научных работ по международным отношениям, общественным коммуникациям и региональным студиям и результаты первого этапа второго тура

Результаты первого этапа второго тура Всеукраинского конкурса студенческих научных работ по международным отношениям, общественным коммуникациям и региональным студиям

Здесь вы можете ознакомиться с документами первого этапа второго тура Всеукраинского конкурса студенческих научных работ по международным отношениям, общественным коммуникациям и региональным студиям (2018-2019):

Выписка из протокола заседания отраслевой комиссии

Общий рейтинг

Приглашенные конкурсанты

Работы

Рецензии

Всеукраинский конкурс студенческих научных работ по специальности «Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии» в 2018/2019 учебном году

С целью формирования поколения молодых ученых и практиков в сфере международных отношений, содействия реализации их способностей и активизации научно-исследовательской работы студентов, в соответствии с приказом Министерства образования и науки Украины от 18.09.2018 г. № 1010 Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко назначен базовым высшим учебным заведением, ответственным за проведение II тура Всеукраинского конкурса студенческих научных работ по специальности «Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии».

II тур конкурса проводится в два этапа:
• первый этап - до 10 марта 2019 г. - заочный (рецензирование научных работ);
• второй этап - начало апреля 2019 г. – очный в форме научно-практической конференции (защита работ претендентами на победу).

Для участия в конкурсе принимаются научные студенческие работы, которые соответствуют требованиям, определенным Положением о Всеукраинском конкурсе студенческих научных работ по отраслям знаний и специальностей, утвержденным Приказом МОН Украины от 18.04.2017 № 605.

Обратите внимание: принимаются к рассмотрению научные работы, которые соответствуют направлениям специальности «Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии»: политология международных отношений, социология международных отношений, история международных отношений, исследования вопросов безопасности, общественные коммуникации, региональные исследования (внешняя политика и безопасность). НЕ будут рассматриваться работы по тематике экономических и правовых исследований, государственного управления и других социальных наук!

Внимание! Согласно п. 3.1-3.7 Положения научная работа выполняется на украинском языке, должна иметь название, содержание, введение, основную часть, выводы, список использованных источников, а также аннотацию, в которой указаны актуальность, цель, задачи, использованная методика исследования и общая характеристика работы; текст печатается шрифтом Times New Roman, межстрочный интервал 1.5, кегль 14, лист формата А4; поля: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее и нижнее - по 20 мм; объем работы не должен превышать 30 страниц без учета списка использованных источников и приложений. На титульной странице научной работы указывается исключительно название работы и шифр (шифр - не более двух слов), который заменяет фамилии, инициалы автора (авторов), научного руководителя и наименование высшего учебного заведения. Вместе с работой, но в отдельном запечатанном конверте (пакете) под тем же шифром, направляются сведения об авторе (авторах),  научном руководителе работы, а также при наличии копии патентов, научных статей автора (авторов) и др.

С целью определения в работе совпадения текста и текстовых заимствований без ссылок на первоисточники вместе с бумажным вариантом работы нужно прислать электронную версию научной работы (идентичную той, что отправляется в бумажном формате; отправляется одним документом Word под названием с шифром работы, сведения об авторе (авторах) и научном руководителе в электронном виде не отправляются) на электронном носителе (CD, RW) или на электронный адрес оргкомитета Конкурса konkurs_ir@ukr.net с обязательным заполнением формы (активная с декабря 2018 г.).

Срок подачи научных работ студентов (не более трех работ от ВУЗа) для участия во ІІ туре конкурса - до 10.02.2019 года (дата отправления устанавливается по почтовому штемпелю).

Авторы лучших работ будут приглашены для участия в итоговой научно-практической конференции, которая состоится в апреле 2019 годa. Участники конференции должны выступить с докладами о результатах проведенного ими научного исследования, которые отображены в конкурсной работе. Комиссия принимает решение о результатах Конкурса после заслушивания научных докладов.

Приглашения будут разосланы после 10 марта 2019 г. Все расходы, связанные с участием студентов в итоговой конференции, берет на себя высшее учебное заведение, представителем которого является участник ІІ тура (п. 7.3. Положения о Всеукраинском конкурсе студенческих научных работ по отраслям знаний и специальностей, утвержденного Приказом МОН Украины от 18.04.2017 № 605).

Научные работы направляются по адресу:
04119
г. Киев,
ул. Ю. Ильенко, 36/1
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко,
Институт международных отношений,
каб. 255,
с пометкой «Всеукраинский конкурс «Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии».

Просьба указывать свои контактные данные на случай, если возникнет необходимость связаться с автором.

Официальные письма от высших учебных заведений о включении в состав Отраслевой конкурсной комиссии направляются до 10 декабря 2018 года по адресу:
04119
г. Киев,
ул. Ю. Ильенко, 36/1
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко,
Институт международных отношений,
каб. 255,
с пометкой «Всеукраинский конкурс «Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии».

Просьба указывать контакты для оперативного информирования членов отраслевой комиссии о ходе конкурса.

Контактная информация:
По вопросам включения в состав отраслевой и апелляционной комиссии
: +38 044 481 4545
По вопросам представления и оформления студенческих научных работ: +38 044 481 4545.
E-mail: konkurs_ir@ukr.net
Здесь вы можете ознакомиться с упомянутыми документами:
Положение о Всеукраинском конкурсе студенческих научных работ по отраслям знаний и специальностей

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ
II тура Всеукраинского конкурса студенческих научных работ
по специальности «Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии»
в 2017/2018 учебном году


ФИО                                                    Балы за 1 этап Балы за 2 этап Общий бал

Гончаренко Яна Игоревна                           80                    82,6                 81,3

Филь Анна Михайловна                               74                    82,56                78,28

Гондюл Александра Дмитриевна                73                    82,68                77,84

Рашевская Екатерина Евгеньевна              73                    82,36                77,68

Долишна Наталья Викторовна                    81                    68,72                74,86

Якимчук Марина Михайловна                     77                    71                    74

Носенко Сильвестр Романович                  65                    80,2                 72,6

Климентьева Виталия Витальевна            66                    75,12                70,56

Монастырева Елизавета Владиславовна 70                     71                    70,5

Пономаренко Валерия Сергеевна             63                   74,12                68,56

Пикалова Татьяна Александровна            65                    71,48                68,24

Шекета Марьяна Николаевна                    63                    69,6                  66,3

Тодосийчук Юрий Иванович                      65                    63,92                64,46

Лата Марьяна Богдановна                        65                    61,32                63,16

Поляков Владислав Сергеевич                65                       0                      32,5

В соответствии с Положением отраслевая конкурсная комиссия решила признать победителями Конкурса и наградить:

Диплом I степени, II степени,

III степени (нужное отметить)

Фамилия, имя,

отчество

студента (полностью)

Фамилия, имя, отчество (полностью), должность научного руководителя

Наименование высшего учебного заведения (полностью)

1

2

3

4

Диплом І степени

Гончаренко Яна Игоревна

Д.полит.н., доц. Ржевская Нина Федоровна

Национальный авиационный университет

Диплом І степени

Филь Анна Михайловна

Д.полит.н., проф. Макаренко Евгения Анатолиевна

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Диплом ІІ степени

Гондюл Александра Дмитриевна

К.полит.н., доц. Алиев Максим Михайлович

Киевский университет имени Бориса Гринченко

Диплом ІІ степени

Рашевская Екатерина Евгеньевна

Д.и.н., проф. Дорошко Николай Савович

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Диплом ІІ степени

Долишна Наталья Викторовна

К.ю.н. Гачкевич Андрей Александрович

Национальный университет "Львовская политехника"

Диплом ІІІ степени

Якимчук Марина Михайловна

К.и.н. Корнийчук Любовь Владимировна

Национальный университет "Острожская академия"

Диплом ІІІ степени

Носенко Сильвестр Романович

 К.полит.н., доц. Ковтун Елена Юрьевна

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Диплом ІІІ степени

Климентьева Виталия Витальевна

Д.и.н., проф. Атаманенко Алла Евгеньевна

Национальный университет "Острожская академия"

Диплом ІІІ степени

Монастырева Елизавета Владиславовна

К.и.н. Двуреченская Александра Сергеевна

Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара

Диплом ІІІ степени

Пономаренко Валерия Сергеевна

К.и.н., доц. Покась Михаил Сергеевич

Одесский национальный университет им. И.И Мечникова

Диплом ІІІ степени

Пикалова Татьяна Александровна

Д.полит.н., проф. Шевчук Александр Владимирович

Черноморский национальный университет имени Петра Могилы

Поздравляем победителей Всеукраинского конкурса студенческих научных работ по специальности «Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии» и желаем творческого вдохновения, профессионального роста и новых побед!

 

Всеукраинский конкурс студенческих научных работ
по специальности «Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии» в 2017/2018 учебном году

Итоги первого этапа II тура
Всеукраинского конкурса студенческих научных работ по специальности «Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии»

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Украины от 10.10.2017 г. № 1364 и приказом ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко № 33-32 от 23 января 2018 «О проведении II тура Всеукраинского конкурса студенческих научных работ по специальности «Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии» в 2017/2018 учебном году на базе Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко состоялся первый этап II тура Всеукраинского конкурса студенческих научных работ по специализации «Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии».

На конкурс поступило 42 студенческие научные работы. В состав отраслевой конкурсной комиссии II тура Всеукраинского конкурса студенческих научных работ по специализации «Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии» в 2017/2018 у. г., сформированной заявлениями ВУЗов и утвержденной приказом ректора университета № 33-32 от 23 января 2018 года, вошло 26 ведущих научно-педагогических работников из 13 вузов Украины и 5 кафедр Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Рецензирование каждой работы проводилось двумя независимыми членами отраслевой конкурсной комиссии по 100-балльной шкале с последующим выводом суммарного балла и рейтингованием студенческих научных работ. На заседании отраслевой комиссии 4 апреля 2018 года на основании обсуждения результатов рецензирования студенческих научных работ претендентов на победу во Всеукраинском конкурсе студенческих научных работ по специализации «Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии» в 2017/2018 учебном году отраслевой конкурсной комиссией определены и приглашены к участию в итоговой научно-практической конференции 27 апреля 2018 авторы 15 студенческих работ, занявшие 1-15 место в рейтинге.

Здесь вы можете ознакомиться с упомянутыми документами:

Выписка из протокола заседания отраслевой комиссии

Рейтинг

Приглашенные конкурсанты

Работы

Рецензии

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ:

Всеукраинский конкурс студенческих научных работ по специальности «Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии» в 2017-2018 у.г.

Рабочая группа по организации конкурса:

1) Манжола Владимир Андреевич

2) Кривонос Роман Анатольевич

3) Денисенко Ксения Юрьевна

4) Гридасова Анна Александровна

Члены отраслевой конкурсной комиссии:

 1. Копейка Валерий Владимирович
 2. Манжола Владимир Андреевич
 3. Пипченко Наталья Александровна
 4. Романенко Юрий Викторович
 5. Каменецкий Максим Станиславович
 6. Веселая Наталья Николаевна
 7. Андрущенко Светлана Викторовна
 8. Капитоненко Николай Геннадиевич
 9. Хилько Елена Леонидовна
 10. Кривонос Роман Анатольевич
 11.  Ковтун Елена Юрьевна
 12.  Яковец Анатолий Владимирович
 13.  Фролова Оксана Николаевна

Член апелляционной комиссии конкурса

1) Коппель Елена Арнольдовна

Контактная информация:
По вопросам включения в состав отраслевой и апелляционной комиссии: +38 044 481 4557, +38 050 586 9848;
По вопросам представления и оформления студенческих научных работ: +38 050 586 9848.
E-mail: konkurs_ir@ukr.net