Конкурс работ специальности "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии"

 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» у 2018/2019 н.р.

З метою формування покоління молодих науковців та практиків в сфері міжнародних економічних відносин, сприяння реалізації їх здібностей та активізації науково-дослідної роботи студентів, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 18.09.2018 р. № 1010 Київський національний університет імені Тараса Шевченка призначено базовим вищим навчальним закладом з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

ІІ тур Конкурс проводитиметься у два етапи:

  • перший етап – до 10 березня 2019 р. – заочний (рецензування наукових робіт);
  • другий етап – початок квітня 2019 р. – очний у формі науково-практичної конференції (захист робіт претендентами на перемогу).

Для участі у Конкурсі приймаються наукові студентські роботи, які відповідають вимогам, визначеними Положенням про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, яке затверджене Наказом МОН України від 18.04.2017  № 605.

Зверніть увагу: приймаються до розгляду наукові роботи, які відповідають напрямкам спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»політологія міжнародних відносин, соціологія міжнародних відносин, історія міжнародних відносин, безпекові дослідження, суспільні комунікації, регіональні дослідження (зовнішня політика і безпека)НЕ будуть розглядатися роботи з тематики економічних та правових досліджень, державного управління та інших соціальних наук!

Увага! Відповідно до п.3.1-3.7 Положення наукова робота виконується українською мовою, повинна мати назву, зміст, вступ, основну частину, висновки, список використаних джерел, а також анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи; текст друкується шрифтом TimesNewRoman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4; поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм; обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування переліку використаних джерелі додатків. На титульній сторінці наукової роботи вказується виключно назва роботи та шифр (шифр - не більше двох слів), який замінює прізвища, ініціали автора (авторів), наукового керівника та найменування вищого навчального закладу. Разом з роботою, але в окремому запечатаному конверті (пакеті) під тим самим шифром, надсилаються відомості про автора (авторів), наукового керівника роботи, а також за наявності копії патентів, наукових статей автора (авторів) тощо.

З метою визначення в роботі збігу тексту та текстових запозичень без посилань на першоджерела разом з паперовим варіантом роботи надіслати електронну версію наукової роботи (ідентичну до тієї, що надсилається в паперовому форматі; надсилається одним документом Word під назвою з шифру роботи; відомості про автора (авторів) та наукового керівника в електронному вигляді не надсилаються) на електронному носії (CD, RW) чи на електронну адресу оргкомітету Конкурсу konkurs_ir@ukr.net  із обов’язковим заповненням форми (активна з грудня 2018 р.).

 Термін подання наукових робіт студентів (не більше трьох робіт від ВНЗ) для участі у ІІ турі конкурсу − до 10.02.2019 року (дата відправлення встановлюється за поштовим штемпелем).

Автори кращих робіт будуть запрошені для участі у підсумковій науково-практичній конференції, яка відбудеться у квітні 2019 року. Учасники конференції повинні виступити з доповідями про результати проведеного ними наукового дослідження, що відображені у конкурсній роботі. Комісія ухвалює рішення про результати Конкурсу після заслуховування наукових доповідей.

Запрошення будуть розіслані після 10 березня 2019 р. Усі витрати, пов’язані з участю студентів у підсумковій конференції, бере на себе вищий навчальний заклад, представником якого є учасник другого туру (п. 7.3. Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, яке затверджене Наказом МОН України від 18.04.2017  № 605).

Наукові роботи надсилаються за адресою:

04119

м. Київ,

вул. Ю. Іллєнка, 36/1

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Інститут міжнародних відносин,

каб. 255,

з приміткою «Всеукраїнський конкурс «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

Прохання вказувати свої контакті дані на випадок, якщо виникне потреба зв’язатися з автором.

 

Офіційні листи від вищих навчальних закладів щодо включення до складу Галузевої конкурсної комісії надсилаються до 10 грудня 2018 р. за адресою:

04119

м. Київ,

вул. Ю. Іллєнка, 36/1

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Інститут міжнародних відносин,

каб. 255,

з приміткою «Всеукраїнський конкурс «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

 Прохання вказувати контакті дані для оперативного повідомлення членів галузевої комісії щодо перебігу конкурсу.

Контактна інформація:

З питань включення до складу галузевої та апеляційної комісії: +38 044 481 4545 

З питань подання й оформлення студентських наукових робіт: +38 044 481 4545.

E-mailkonkurs_ir@ukr.net

 

Тут ви можете ознайомитися зі згаданими документами:

Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

зі спеціальності «Міжнародні відносини,суспільні комунікації та регіональні студії» у 2017/2018 н.р.

 

РЕЗУЛЬТАТИ ЗАКЛЮЧНОГО ЕТАПУ ІІ ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ»

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 10.10.2017 р. № 1364 та наказу ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка № 33-32 від 23 січня 2018 р. «Про проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» в 2017/2018 навчальному році на базі Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 27 квітня 2018 року відбувся заключний етап  ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

Для участі у підсумковій науково-практичній конференції було запрошено 16 студентів (авторів 15 наукових робіт). На конференції з доповідями виступили 14 студентів з 10 вищих навчальних закладів України. В роботі галузевої конкурсної комісії взяли участь 25 провідних науково-педагогічних працівників з 12 ВНЗ України та представники Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Рейтинг претендента на перемогу в Конкурсі визначався середнім арифметичним від балів за перший етап ІІ туру та за виступ на науково-практичній конференції (максимум 100 балів від одного члена галузевої конкурсної комісії).

 

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ

ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

у 2017/2018 н.р. 

         

ПІБ

Бали за 1 етап

Бали за 2 етап

Загальний бал

1

Гончаренко Яна Ігорівна

80

82,6

81,3

2

Філь Анни Михайлівни

74

82,56

78,28

3

Гондюл Олександра Дмитрівна

73

82,68

77,84

4

Рашевська Катерина Євгеніївна

73

82,36

77,68

5

Долішна Наталія Вікторівна

81

68,72

74,86

6

Якимчук Марина Михайлівна

77

71

74

7

Носенко Сілвестер Романович

65

80,2

72,6

8

Кліментьєва Віталія Віталіївна

66

75,12

70,56

9

Монастирьова Єлизавета Владиславівна

70

71

70,5

10

Пономаренко Валерія Сергіївна

63

74,12

68,56

11

Пікалова Тетяна Олександрівна

65

71,48

68,24

12

Шекета Мар'яна Миколаївна

63

69,6

66,3

13

Тодосійчук Юрій Іванович

65

63,92

64,46

14

Лата Мар'яна Богданівна

65

61,32

63,16

15

Гвозденко Єлизавета Михайлівна,

Поляков Владислав Сергійович

65

0

32,5

 

Відповідно до Положення галузева конкурсна комісія вирішила визнати переможцями Конкурсу та нагородити:

Диплом І ступеня, ІІ ступеня,

ІІІ ступеня (потрібне зазначити)

Прізвище, ім’я,

по батькові

студента (повністю)

Прізвище, ім’я,

 по батькові (повністю), посада наукового керівника

Найменування вищого навчального закладу (повністю)

1

2

3

4

Диплом І ступеня

Гончаренко Яна Ігорівна

Д.політ.н., доц. Ржевська Ніна Федорівна

Національний авіаційний університет

Диплом І ступеня

Філь Анни Михайлівни

Д.політ.н., проф. Макаренко Євгенія Анатоліївна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Диплом ІІ ступеня

Гондюл Олександра Дмитрівна

К.політ.н.,  доц. Алієв Максим Михайлович

Київський університет імені Бориса Грінченка

Диплом ІІ ступеня

Рашевська Катерина Євгеніївна

Д.і.н., проф. Дорошко Микола Савович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Диплом ІІ ступеня

Долішна Наталія Вікторівна

К.ю.н. Гачкевич Андрій Олександрович

Національний університет "Львівська політехніка"

Диплом ІІІ ступеня

Якимчук Марина Михайлівна

К.і.н. Корнійчук Любов Володимирівна

Національний університет "Острозька академія"

Диплом ІІІ ступеня

Носенко Сілвестер Романович

 К.політ.н., доц. Ковтун Олена Юріївна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Диплом ІІІ ступеня

Кліментьєва Віталія Віталіївна

Д.і.н., проф. Атаманенко Алла Євгенівна

Національний університет "Острозька академія"

Диплом ІІІ ступеня

Монастирьова Єлизавета Владиславівна

К.і.н. Двуреченська Олександра Сергіївна

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Диплом ІІІ ступеня

Пономаренко Валерія Сергіївна

К.і.н., доц. Покась Михайло Сергійович

Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова

Диплом ІІІ ступеня

Пікалова Тетяна Олександрівна

Д.політ.н., проф. Шевчук Олександр Володимирович

Чорноморський національний університет імені Петра Могили

 

 

Вітаємо переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» й бажаємо творчої наснаги,  професійного зростання та нових перемог!

 

 

 

 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» у 2017/2018 н.р.

Підсумки першого етапу ІІ туру

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

 

 На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 10.10.2017 р. № 1364 та наказу ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка № 33-32 від 23 січня 2018 р. «Про проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» в 2017/2018 навчальному році на базі Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка  відбувся перший етап  ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

На Конкурс надійшло 42 студентські наукові роботи. До складу галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» у 2017/2018 н. р., яку сформовано за поданнями ВНЗ і затверджено наказом ректора університету № 33-32 від 23 січня 2018 р., увійшло 26 провідних науково-педагогічних працівників із 13 ВНЗ України та 5 кафедр Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Рецензування кожної роботи проводилося двома незалежними членами галузевої конкурсної комісії за 100 бальною шкалою із наступним виведенням сумарного балу  та рейтингуванням студентських наукових робіт. На засіданні галузевої комісії 4 квітня 2018 р. на підставі обговорення результатів рецензування студентських наукових робіт галузевою конкурсною комісією  претендентами на перемогу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» у 2017/2018 н.р. визначено і запрошено до участі у підсумковій науково-практичній конференції 27 квітня 2018 р. авторів 15 студентських робіт, що посіли 1-15 місця в рейтингу.

 

Тут ви можете ознайомитися зі згаданими документами:

Витяг з протоколу засідання галузевої комісії

Рейтинг

Запрошені конкурсанти

Роботи

Рецензії

Контактна інформація:
З питань включення до складу галузевої та апеляційної комісії:
 +38 044 481 4557,  +38 050 586 9848;
З питань подання й оформлення студентських наукових робіт:
 +38 050 586 9848.