Всеукраинский конкурс студенческих научных работ специальности "Международные экономические отношения"

 

РЕЗУЛЬТАТИ ЗАКЛЮЧНОГО ЕТАПУ ІІ ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 18.09.2018 р. № 1010 та наказу ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка № 213-32 від 4 березня 2019 р. «Про проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» в 2018/2019 навчальному році на базі Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 17 квітня 2019 року відбувся заключний етап  ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини».

Для участі у підсумковій науково-практичній конференції було запрошено 18 студентів. На конференції з доповідями виступили 17 студентів з 17 закладів вищої освіти України. В роботі галузевої конкурсної комісії взяли участь 20 провідних науково-педагогічних працівників з 9 ЗВО України та представники Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Рейтинг претендента на перемогу в Конкурсі визначався сумою балів, отриманих за виступ на науково-практичній конференції (максимум 10 балів від одного члена галузевої конкурсної комісії).

 

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ

ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини»

у 2018/2019 н.р.

 

Прізвище, ім’я, по батькові студента

Кіль-кість балів

Найменування вищого

навчального закладу

Диплом І ступеня

Маліброда Святослав Богданович

176

Національний університет «Львівська політехніка», Інститут економіки і менеджменту

Шкрум'як Ольга Олексіївна

172

Львівський національний університет імені Івана Франка

Асланова Еліза Ісмаїлівна

162

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Диплом ІІ ступеня

Ларіна Дар'я Євгенівна

157

Маріупольський державний університет

Неголюк Юлія Василівна

155

Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Масна Ольга Андріївна

153

Тернопільський національний економічний університет

Швед Анатолій-Олег Васильович

152

Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ Університет банківської справи

Євтушенко Тетяна Олександрівна

139

Київський національний торговельно-економічний університет

Диплом ІІІ ступеня

Чепурнова Анастасія Віталіївна

137

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Нагребна Любов Володимирівна

136

Львівський торговельно-економічний університет

Хімач Крістіна Юріївна

135

Житомирський державний технологічний університет

Бутова Діана Віталіївна

130

ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Лекунович Анна Юріївна

129

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Мокрицька Ірина Юріївна

126

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Санін Сергій Сергійович

122

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Даценко Аліна Олександрівна

120

Черкаський державний технологічний університет

Сіладі Крістіна Борисівна

117

Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна

 

Переможців, призерів та наукових керівників студентських конкурсних робіт привітали Голова організаційного комітету, директор Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор політичних наук, професор Копійка Валерій Володимирович та Голова ради Української асоціації економістів-міжнародників, завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, доктор економічних наук, професор Шнирков Олександр Іванович.

У виступах голови організаційного комітету, директора Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора політичних наук, професора Копійки Валерія Володимировича, членів оргкомітету завідувача кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, доктора економічних наук, професора Шниркова Олександра Івановича, членів галузевої комісії проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Донецького національного університету імені Василя Стуса, доктора економічних наук, професора Орєхової Тетяни Вікторівни, завідувача кафедри міжнародних економічних відносин Тернопільського національного економічного університету, доктора економічних наук, професора Сохацької Олени Миколаївни, професора кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка» Чернобай Ліани Іванівни була відзначена важливість проведення таких наукових заходів з метою обміну досвідом, наукових дискусій з актуальних питань міжнародних економічних відносин, підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого та професійного зростання.

Учасники фінального етапу Конкурсу, студенти та наукові керівники подякували організаторам Конкурсу за високий рівень проведення інтелектуальних змагань.

Вітаємо переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» й бажаємо творчої наснаги,  професійного зростання та нових перемог!

У встановлений законодавством термін до галузевої комісії надійшло 3 апеляції на результати рецензування. За результатами додаткового рецензування проведеного апеляційною комісією до участі в підсумковій науково-практичній конференції додатково було допущено 2 конкурсі роботи

 

Програма конференції

  

 

 

Підсумки першого етапу ІІ туру

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини»

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 18.09.2018 р. № 1010 та наказу ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка № 213-32 від 4 березня 2019 р. «Про проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» в 2018/2019 навчальному році на базі Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка в березні 2019 року відбувся перший етап  ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Міжнародні економічні відносини».

На Конкурс надійшло 71 студентська наукова робота із 41 закладу вищої освіти (19 міст) України, допущено до рецензування 69. До складу галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Міжнародні економічні відносини» у 2018/2019 н.р., яку сформовано за поданнями ЗВО і затверджено наказом ректора університету № 213-32 від 4 березня 2019 р., увійшов 25 провідний науково-педагогічний працівник з 14 ЗВО України та трьох кафедр Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Рецензування кожної роботи проводилося двома незалежними членами галузевої конкурсної комісії за 100 бальною шкалою із наступним виведенням сумарного балу (максимум 200 балів) та рейтингуванням студентських наукових робіт.

На підставі обговорення результатів рецензування студентських наукових робіт галузевою конкурсною комісією претендентами на перемогу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації «Міжнародні економічні відносини» у 2018/2019 н.р. визначено і запрошено до участі у підсумковій науково-практичній конференції 17 квітня 2019 р. авторів 16 студентських робіт, що посіли 1-16 місця в рейтингу.

 

Витяг з протоколу засідання галузевої комісії

Рейтинг 

Список запрошених 

Роботи 

Рецензії 

 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» у 2018/2019 н.р.

З метою формування покоління молодих науковців та практиків в сфері міжнародних економічних відносин, сприяння реалізації їх здібностей та активізації науково-дослідної роботи студентів, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від від 18.09.2018 р. № 1010 Київський національний університет імені Тараса Шевченка призначено базовим вищим навчальним закладом з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини».

Конкурс проводитиметься у два етапи:

  • перший етап – до 10 березня 2019 р. – заочний (рецензування наукових робіт);
  • другий етап – початок квітня 2019 р. – очний у формі науково-практичної конференції (захист робіт претендентами на перемогу).

Для участі у Конкурсі приймаються наукові студентські роботи, які відповідають вимогам, визначеними Положенням про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, яке затверджене Наказом МОН України від 18.04.2017  № 605.

Увага! Відповідно до п.3.1-3.7 Положення наукова робота виконується українською мовою, повинна мати назву, зміст, вступ, основну частину, висновки, список використаних джерел, а також анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи; текст друкується шрифтом TimesNewRoman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4; поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм; обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування переліку використаних джерелі додатків. На титульній сторінці наукової роботи вказується виключно назва роботи та шифр (шифр - не більше двох слів), який замінює прізвища, ініціали автора (авторів), наукового керівника та найменування вищого навчального закладу. Разом з роботою, але в окремому запечатаному конверті (пакеті) під тим самим шифром, надсилаються відомості про автора (авторів), наукового керівника роботи, а також за наявності копії патентів, наукових статей автора (авторів) тощо.

З метою визначення в роботі збігу тексту та текстових запозичень без посилань на першоджерела разом з паперовим варіантом роботи надіслати електронну версію наукової роботи (ідентичну до тієї, що надсилається в паперовому форматі; надсилається одним документом Word під назвою з шифру роботи; відомості про автора (авторів) та наукового керівника в електронному вигляді не надсилаються) на електронному носії (CD, RW) чи на електронну адресу оргкомітету Конкурсу konkursmev@gmail.com із обов’язковим заповненням форми 

 

Термін подання наукових робіт студентів (не більше трьох робіт від ВНЗ) для участі у ІІ турі конкурсу − до 10.02.2019 року (дата відправлення встановлюється за поштовим штемпелем).

Автори кращих робіт будуть запрошені для участі у підсумковій науково-практичній конференції, яка відбудеться у квітні 2019 року. Учасники конференції повинні виступити з доповідями про результати проведеного ними наукового дослідження, що відображені у конкурсній роботі. Комісія ухвалює рішення про результати Конкурсу після заслуховування наукових доповідей.

Запрошення будуть розіслані після 10 березня 2019 р. Усі витрати, пов’язані з участю студентів у підсумковій конференції, бере на себе вищий навчальний заклад, представником якого є учасник другого туру (п. 7.3. Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, яке затверджене Наказом МОН України від 18.04.2017  № 605).

Наукові роботи надсилаються за адресою:

04119

м. Київ,

вул.Ю. Іллєнка, 36/1,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Інститут міжнародних відносин,

кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин,

каб. 313,

з приміткою «Всеукраїнський конкурс «Міжнародні економічні відносини».

 

Офіційні листи від вищих навчальних закладів щодо включення до складу Галузевої конкурсної комісії надсилаються до 30 листопада 2018 р. за адресою:

04119

м. Київ,

вул.Ю. Іллєнка, 36/1,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Інститут міжнародних відносин,

кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин,

каб. 313,

з приміткою «Всеукраїнський конкурс «Міжнародні економічні відносини».

 

Контактна інформація:

З питань включення до складу галузевої та апеляційної комісії: +38 044 481 4512,  +38 097 926 1100;

З питань подання й оформлення студентських наукових робіт: +38 050 922 5321.

E-mailkonkursmev@gmail.com

 

Тут ви можете ознайомитися зі згаданими документами:

Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей

Наказ МОН від 18.09.2018 № 1010 “Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному році”      - https://drive.google.com/file/d/1UogTk7HpKO3OiXkxBXqmfLzqPuorP7Fy/view?usp=sharing