Наука

Наука

З січня 2011 року колектив НДЧ Інституту працює над науковою темою № 11БФ048-01:Україна у міжнародних інтеграційних процесах - науковий керівник –доктор політичних наук, професор В.В.Копійка, яка є складовою Комплексної наукової програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

  • Підрозділ 1. Україна в сучасних політичних та безпекових процесах – Науковий керівник – д.і.н., професор В.А.Манжола.
  • Підрозділ 2. Правові засади співпраці України з міжнародними інтеграційними об’єднаннями: теорія і практика - Науковий керівник – д.ю.н., професор В.І.Муравйов.
  • Підрозділ 3. Стратегія інтеграції України у світову економіку – Науковий керівник – д.е.н., професор О.І.Шнирков.
  • Підрозділ 4. Україна у сучасних міжнародних інформаційних відносинах: інноваційний аспект - Науковий керівник – д.політ.н., професор М.М.Рижков.

Звіт по науковій темі № 11БФ048-01 «Україна у міжнародних інтеграційних процесах» Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2013 р.

Вимоги до публікацій в збірнику наукових праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин"

Оголошення

З 1 березня 2013 року прийом статей до збірника наукових праць «Актуальні проблеми міжнародних відносин» та їх видавництво буде відбуватися у лабораторії методичного та видавничого забезпечення навчального процесу (кім. 101, тел.: 481-11-25, 43-24).