Спеціалізовані вчені ради

Спеціалізовані вчені ради

Шифр ради Наукові спеціальності Голова, вчений секретар
Д 26.001.10
(до 21.11.2016 р.)

 
12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;
12.00.11 – міжнародне право 
 
Голова спецради – Мицик Всеволод Всеволодович
Вчений секретар – Кориневич Антон Олександрович 
тел. 481-45-19

Д 26.001.29

(до 06.10.2017 р)
 
23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку;
21.03.03 – геополітика (політичні науки) 
 

Голова спецради – Копійка Валерій Володимирович

Вчений секретар – Бєлоусова Наталія Борисівна

тел. 483-91-14

Д 26.001.02
(до 04.07.2017 р.)

 
08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини
 
Голова спецради – Філіпенко Антон Сергійович
Вчений секретар – Поліщук Ліна Сергіївна 
тел. 481-45-12