Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Конкурс робіт зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» у 2019/2020 н.р.

РЕЗУЛЬТАТИ ІІ ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ»

У зв'язку із введенням та продовженням карантину та відповідно до листа ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» №22.1/10-778 від 31.03.2020 ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» був проведений у 2019/2020 н. р. в один етап.

На Конкурс 2019/2020 н. р. зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», надійшло 43 роботи (45 студентів-авторів, 39 наукових керівників) з 21 вищого навчального закладу.

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» у 2019/2020 н.р.

Дипломи та подяки переможцям конкурсу будуть надіслані впродовж червня-липня 2020 р.

Вітаємо переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» й бажаємо творчої наснаги,  професійного зростання та нових перемог!

З роботами переможців можна ознайомитись за посиланням (Звертаємо увагу, що при експортуванні в pdf можливе порушення формату роботи).

З повагою,

Оргкомітет

 

Шановні учасники та зацікавлені колеги,

Повідомляємо, що у зв'язку із введенням та продовженням карантину ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" у 2019/2020 н.р. вирішено провести в один етап.

11 переможців будуть оголошені після завершення процедур узгодження до кінця травня 2020 року.

Тут ви можете ознайомитися з результатами першого етапу другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій (2019-2020):

Загальний рейтинг учасників конкурсу

Рецензії на роботи учасників


З повагою,
Оргкомітет

З метою формування покоління молодих науковців та практиків в сфері міжнародних економічних відносин, сприяння реалізації їх здібностей та активізації науково-дослідної роботи студентів, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.10.2019 р. № 1271 Київський національний університет імені Тараса Шевченка призначено базовим вищим навчальним закладом з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

ІІ тур Конкурс проводитиметься у два етапи:

 • перший етап – до 1 березня 2020 р. – заочний (рецензування наукових робіт);
 • другий етап – початок квітня 2020 р. – очний у формі науково-практичної конференції (захист робіт претендентами на перемогу).

Для участі у Конкурсі приймаються наукові студентські роботи, які відповідають вимогам, визначеними Положенням про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, яке затверджене Наказом МОН України від 18.04.2017  № 605.

Зверніть увагу: приймаються до розгляду наукові роботи, які відповідають напрямкам спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»політологія міжнародних відносин, соціологія міжнародних відносин, історія міжнародних відносин, безпекові дослідження, суспільні комунікації, регіональні дослідження (зовнішня політика і безпека)НЕ будуть розглядатися роботи з тематики економічних та правових досліджень, державного управління та інших соціальних наук!

Увага! Відповідно до п.3.1-3.7 Положення наукова робота виконується українською мовою, повинна мати назву, зміст, вступ, основну частину, висновки, список використаних джерел, а також анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи; текст друкується шрифтом TimesNewRoman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4; поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм; обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування переліку використаних джерелі додатків. На титульній сторінці наукової роботи вказується виключно назва роботи та шифр (шифр - не більше двох слів), який замінює прізвища, ініціали автора (авторів), наукового керівника та найменування вищого навчального закладу. Разом з роботою, але в окремому запечатаному конверті (пакеті) під тим самим шифром, надсилаються відомості про автора (авторів), наукового керівника роботи, а також за наявності копії патентів, наукових статей автора (авторів) тощо.

З метою визначення в роботі збігу тексту та текстових запозичень без посилань на першоджерела разом з паперовим варіантом роботи надіслати електронну версію наукової роботи (ідентичну до тієї, що надсилається в паперовому форматі; надсилається одним документом Word під назвою з шифру роботи; відомості про автора (авторів) та наукового керівника в електронному вигляді не надсилаються) на електронному носії (CD, RW) чи на електронну адресу оргкомітету Конкурсу konkurs_ir@ukr.net.

 Термін подання наукових робіт студентів (не більше трьох робіт від ВНЗ) для участі у ІІ турі конкурсу − до 01.02.2020 року (дата відправлення встановлюється за поштовим штемпелем).

Автори кращих робіт будуть запрошені для участі у підсумковій науково-практичній конференції, яка відбудеться у квітні 2020 року. Учасники конференції повинні виступити з доповідями про результати проведеного ними наукового дослідження, що відображені у конкурсній роботі. Комісія ухвалює рішення про результати Конкурсу після заслуховування наукових доповідей.

Запрошення будуть розіслані після 10 березня 2020 р. Усі витрати, пов’язані з участю студентів у підсумковій конференції, бере на себе вищий навчальний заклад, представником якого є учасник другого туру (п. 7.3. Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, яке затверджене Наказом МОН України від 18.04.2017  № 605).

Наукові роботи надсилаються за адресою:

04119

м. Київ,

вул. Ю. Іллєнка, 36/1

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Інститут міжнародних відносин,

каб. 255,

з приміткою «Всеукраїнський конкурс «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

Прохання вказувати свої контакті дані на випадок, якщо виникне потреба зв’язатися з автором.

Офіційні листи від вищих навчальних закладів щодо включення до складу Галузевої конкурсної комісії надсилаються до 01 грудня 2019 р. за адресою:

04119

м. Київ,

вул. Ю. Іллєнка, 36/1

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Інститут міжнародних відносин,

каб. 255,

з приміткою «Всеукраїнський конкурс «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

 Прохання вказувати контакті дані для оперативного повідомлення членів галузевої комісії щодо перебігу конкурсу.

Контактна інформація:

З питань включення до складу галузевої та апеляційної комісії: +38 044 481 4545 

З питань подання й оформлення студентських наукових робіт: +38 044 481 4545.

E-mailkonkurs_ir@ukr.net

Тут ви можете ознайомитися зі згаданими документами:

Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей

Наказ про проведення Конкурсу

Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей

 

 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» у 2018/2019 н.р.

 

РЕЗУЛЬТАТИ ЗАКЛЮЧНОГО ЕТАПУ ІІ ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ»

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 10.10.2017 р. № 1364 та наказу ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка № 230 – 32 від 11.03.2019 р. «Про проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» в 2018/2019 навчальному році на базі Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 26 квітня 2019 року відбувся заключний етап ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

Для участі у підсумковій науково-практичній конференції було запрошено 16 студентів (авторів 16 наукових робіт). На конференції з доповідями виступили 15 студентів з 12 закладів вищої освіти України. У роботі галузевої конкурсної комісії взяли участь 21 провідний науково-педагогічний працівник з 10 ЗВО України та представники Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Рейтинг претендента на перемогу в Конкурсі визначався середнім арифметичним від балів за виступ на науково-практичній конференції (максимум 100 балів від одного члена галузевої конкурсної комісії).

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ

ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

у 2018/2019 н. р.

 

ПІБ

Науковий керівник

ЗВО

Загальний бал

Борзенко Дмитро Вадимович

Андрущенко Світлана Вікторівна, к.політ.н., доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

86

Фурман Вікторія Юріївна

Атаманенко Алла Євгенівна, д.і.н., проф.

Національний університет "Острозька академія"

86

Хоміцька Оксана Олегівна

Гев'юк Андрій Миколайович, к.політ.н., асист.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

85

Шахова Оксана Антонівна

Слюсаренко Ірина Юріївна,    к.і.н., доц.

Київський університет імені Бориса Грінченка

85

Мороз Галина Степанівна

Хилько Олена Леонідівна, к.політ.н., доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

84

Орел Марія Володимирівна

Максимець Віра Євгенівна, к.політ.н., доц.

Національний університет "Львівська політехніка"

83

Мирончук Валерій Федорович

Сидорук Тетяна Віталіївна, д.політ.н., доц.

Національний університет "Острозька академія"

80

Шестова Анна Сергіївна

Ржевська Ніна Федорівна, д.політ.н., проф.

Національний авіаційний університет

79

Куделько Богдан Анатолійович

Стецюк Андрій Володимирович, к.політ.н., доц.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

75

Погореленко Анастасія Костянтинівна

Пастушенко Андрій Олександрович, к.і.н., доц.

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

75

Матюшенко Олександр Володимирович

Седляр Юлія Олександрівна, д.політ.н., проф.

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

73

Кіцяк Мар'яна Вікторівна

Волинець Оксана Олексіївна, к.філос.н., доц.

Національний університет "Львівська політехніка"

72

Бабій Дар'я Володимирівна

Прихненко Максим Іванович, к.політ.н., асист.

Донецький національний університет імені Василя Стуса

70

Миропольський Веніамін В'ячеславович

Єремєєва Ірина Анатоліївна, к.і.н., доц.

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

68

Романюк Катерина Костянтинівна

Габро Ірина Володимирівна, к.політ.н., доц.

Чорноморський національний університет імені Петра Могили

67

Надобко Олеся Олександрівна

Лепська Наталія Володимирівна, к.політ.н., доц.

Запорізький національний університет

Не виступала

 

Відповідно до Положення галузева конкурсна комісія вирішила визнати переможцями Конкурсу та нагородити:

Диплом І, ІІ та ІІІ ступеня

Прізвище, ім’я,

по батькові

студента

Прізвище, ім’я,

по батькові, посада наукового керівника

Найменування закладу вищої освіти

Диплом І ступеня

Борзенко Дмитро Вадимович

Андрущенко Світлана Вікторівна, к.політ.н., доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Диплом І ступеня

Фурман Вікторія Юріївна

Атаманенко Алла Євгенівна, д.і.н., проф.

Національний університет "Острозька академія"

Диплом ІІ ступеня

Хоміцька Оксана Олегівна

Гев'юк Андрій Миколайович, к.політ.н., асист.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Диплом ІІ ступеня

Шахова Оксана Антонівна

Слюсаренко Ірина Юріївна, к.і.н., доц.

Київський університет імені Бориса Грінченка

Диплом ІІ ступеня

Мороз Галина Степанівна

Хилько Олена Леонідівна, к.політ.н., доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Диплом ІІІ ступеня

Орел Марія Володимирівна

Максимець Віра Євгенівна, к.політ.н., доц.

Національний університет "Львівська політехніка"

Диплом ІІІ ступеня

Мирончук Валерій Федорович

Сидорук Тетяна Віталіївна, д.політ.н., доц.

Національний університет "Острозька академія"

Диплом ІІІ ступеня

Шестова Анна Сергіївна

Ржевська Ніна Федорівна, д.політ.н., проф.

Національний авіаційний університет

Диплом ІІІ ступеня

Куделько Богдан Анатолійович

Стецюк Андрій Володимирович, к.політ.н., доц.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Диплом ІІІ ступеня

Погореленко Анастасія Костянтинівна

Пастушенко Андрій Олександрович, к.і.н., доц.

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Диплом ІІІ ступеня

Матюшенко Олександр Володимирович

Седляр Юлія Олександрівна, д.політ.н., проф.

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

 

Переможців, призерів та наукових керівників студентських конкурсних робіт привітали Голова організаційного комітету, директор Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор політичних наук, професор Копійка Валерій Володимирович та завідувач кафедри міжнародної інформації, доктор політичних наук, професор Рижков Микола Миколайович.

Вітаємо переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» та бажаємо творчої наснаги, професійного зростання та нових перемог!

Підсумкова конференція Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій та результати першого етапу другого туру

Результати першого етапу другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій 

Тут ви можете ознайомитися з документами першого етапу другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій (2018-2019):

Витяг з протоколу засідання галузевої комісії

Загальний рейтинг

Запрошені конкурсанти

Роботи

Рецензії

 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт
зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» у 2018/2019 н.р.

З метою формування покоління молодих науковців та практиків у сфері міжнародних відносин, сприяння реалізації їхніх здібностей та активізації науково-дослідної роботи студентів, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 18.09.2018 р. № 1010 Київський національний університет імені Тараса Шевченка призначено базовим вищим навчальним закладом з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

ІІ тур Конкурсу проводитиметься у два етапи:
• перший етап – до 10 березня 2019 р. – заочний (рецензування наукових робіт);
• другий етап – початок квітня 2019 р. – очний у формі науково-практичної конференції (захист робіт претендентами на перемогу).

Для участі у Конкурсі приймаються наукові студентські роботи, які відповідають вимогам, визначеним Положенням про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, яке затверджене Наказом МОН України від 18.04.2017 № 605.

Зверніть увагу: приймаються до розгляду наукові роботи, які відповідають напрямкам спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»політологія міжнародних відносин, соціологія міжнародних відносин, історія міжнародних відносин, безпекові дослідження, суспільні комунікації, регіональні дослідження (зовнішня політика і безпека)НЕ будуть розглядатися роботи з тематики економічних та правових досліджень, державного управління та інших соціальних наук!

Увага! Відповідно до п. 3.1-3.7 Положення наукова робота виконується українською мовою, повинна мати назву, зміст, вступ, основну частину, висновки, список використаних джерел, а також анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи; текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4; поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм; обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування переліку використаних джерел і додатків. На титульній сторінці наукової роботи вказується виключно назва роботи та шифр (шифр - не більше двох слів), який замінює прізвища, ініціали автора (авторів), наукового керівника та найменування вищого навчального закладу. Разом з роботою, але в окремому запечатаному конверті (пакеті) під тим самим шифром, надсилаються відомості про автора (авторів), наукового керівника роботи, а також за наявності копії патентів, наукових статей автора (авторів) тощо.

З метою визначення в роботі збігу тексту та текстових запозичень без посилань на першоджерела разом з паперовим варіантом роботи треба надіслати електронну версію наукової роботи (ідентичну до тієї, що надсилається в паперовому форматі; надсилається одним документом Word під назвою з шифру роботи; відомості про автора (авторів) та наукового керівника в електронному вигляді не надсилаються) на електронному носії (CD, RW) чи на електронну адресу оргкомітету Конкурсу konkurs_ir@ukr.net  із обов’язковим заповненням форми (активна з грудня 2018 р.).

Термін подання наукових робіт студентів (не більше трьох робіт від ВНЗ) для участі у ІІ турі конкурсу − до 10.02.2019 року (дата відправлення встановлюється за поштовим штемпелем).

Автори кращих робіт будуть запрошені для участі у підсумковій науково-практичній конференції, яка відбудеться у квітні 2019 року. Учасники конференції повинні виступити з доповідями про результати проведеного ними наукового дослідження, що відображені у конкурсній роботі. Комісія ухвалює рішення про результати Конкурсу після заслуховування наукових доповідей.

Запрошення будуть розіслані після 10 березня 2019 р. Усі витрати, пов’язані з участю студентів у підсумковій конференції, бере на себе вищий навчальний заклад, представником якого є учасник другого туру (п. 7.3. Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, яке затверджене Наказом МОН України від 18.04.2017  № 605).

Наукові роботи надсилаються за адресою:
04119
м. Київ,
вул. Ю. Іллєнка, 36/1
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Інститут міжнародних відносин,
каб. 255,
з приміткою «Всеукраїнський конкурс «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

Прохання вказувати свої контакті дані на випадок, якщо виникне потреба зв’язатися з автором.

Офіційні листи від вищих навчальних закладів щодо включення до складу Галузевої конкурсної комісії надсилаються до 10 грудня 2018 р. за адресою:
04119
м. Київ,
вул. Ю. Іллєнка, 36/1
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Інститут міжнародних відносин,
каб. 255,
з приміткою «Всеукраїнський конкурс «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

Прохання вказувати контакті дані для оперативного повідомлення членів галузевої комісії щодо перебігу конкурсу.

Контактна інформація:
З питань включення до складу галузевої та апеляційної комісії: +38 044 481 4545 
З питань подання й оформлення студентських наукових робіт: +38 044 481 4545.
E-mailkonkurs_ir@ukr.net
Тут ви можете ознайомитися зі згаданими документами:
Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей

 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт
зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» у 2017/2018 н.р.

РЕЗУЛЬТАТИ ЗАКЛЮЧНОГО ЕТАПУ ІІ ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ»

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 10.10.2017 р. № 1364 та наказу ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка № 33-32 від 23 січня 2018 р. «Про проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» в 2017/2018 навчальному році на базі Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 27 квітня 2018 року відбувся заключний етап  ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

Для участі у підсумковій науково-практичній конференції було запрошено 16 студентів (авторів 15 наукових робіт). На конференції з доповідями виступили 14 студентів з 10 вищих навчальних закладів України. В роботі галузевої конкурсної комісії взяли участь 25 провідних науково-педагогічних працівників з 12 ВНЗ України та представники Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Рейтинг претендента на перемогу в Конкурсі визначався середнім арифметичним від балів за перший етап ІІ туру та за виступ на науково-практичній конференції (максимум 100 балів від одного члена галузевої конкурсної комісії).

 

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ
ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
у 2017/2018 н.р.

Гончаренко Яна Ігорівна                               80                    82,6                 81,3

Філь Анни Михайлівни                                  74                    82,56                78,28

Гондюл Олександра Дмитрівна                   73                    82,68                77,84

Рашевська Катерина Євгеніївна                  73                    82,36                77,68

Долішна Наталія Вікторівна                         81                    68,72                74,86

Якимчук Марина Михайлівни                      77                    71                    74

Носенко Сілвестер Романович                   65                    80,2                 72,6

Кліментьєва Віталія Віталіївна                   66                    75,12                70,56

Монастирьова Єлизавета Владиславівна 70             71                    70,5

Пономаренко Валерія Сергіївна                63                    74,12                68,56

Пікалова Тетяна Олександрівна                65                    71,48                68,24

Шекета Мар'яна Миколаївна                     63                    69,6                 66,3

Тодосійчук Юрій Іванович                          65                    63,92                64,46

Лата Мар'яна Богданівна                           65                    61,32                63,16

Поляков Владислав Сергійович                65                    0                      32,5

 

Відповідно до Положення галузева конкурсна комісія вирішила визнати переможцями Конкурсу та нагородити:

Диплом І ступеня, ІІ ступеня,

ІІІ ступеня (потрібне зазначити)

Прізвище, ім’я,

по батькові

студента (повністю)

Прізвище, ім’я,

 по батькові (повністю), посада наукового керівника

Найменування вищого навчального закладу (повністю)

1

2

3

4

Диплом І ступеня

Гончаренко Яна Ігорівна

Д.політ.н., доц. Ржевська Ніна Федорівна

Національний авіаційний університет

Диплом І ступеня

Філь Анни Михайлівни

Д.політ.н., проф. Макаренко Євгенія Анатоліївна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Диплом ІІ ступеня

Гондюл Олександра Дмитрівна

К.політ.н.,  доц. Алієв Максим Михайлович

Київський університет імені Бориса Грінченка

Диплом ІІ ступеня

Рашевська Катерина Євгеніївна

Д.і.н., проф. Дорошко Микола Савович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Диплом ІІ ступеня

Долішна Наталія Вікторівна

К.ю.н. Гачкевич Андрій Олександрович

Національний університет "Львівська політехніка"

Диплом ІІІ ступеня

Якимчук Марина Михайлівна

К.і.н. Корнійчук Любов Володимирівна

Національний університет "Острозька академія"

Диплом ІІІ ступеня

Носенко Сілвестер Романович

 К.політ.н., доц. Ковтун Олена Юріївна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Диплом ІІІ ступеня

Кліментьєва Віталія Віталіївна

Д.і.н., проф. Атаманенко Алла Євгенівна

Національний університет "Острозька академія"

Диплом ІІІ ступеня

Монастирьова Єлизавета Владиславівна

К.і.н. Двуреченська Олександра Сергіївна

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Диплом ІІІ ступеня

Пономаренко Валерія Сергіївна

К.і.н., доц. Покась Михайло Сергійович

Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова

Диплом ІІІ ступеня

Пікалова Тетяна Олександрівна

Д.політ.н., проф. Шевчук Олександр Володимирович

Чорноморський національний університет імені Петра Могили

 

Вітаємо переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» й бажаємо творчої наснаги,  професійного зростання та нових перемог!

 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт
зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» у 2017/2018 н.р.

Підсумки першого етапу ІІ туру
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 10.10.2017 р. № 1364 та наказу ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка № 33-32 від 23 січня 2018 р. «Про проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» в 2017/2018 навчальному році на базі Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбувся перший етап ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

На Конкурс надійшли 42 студентські наукові роботи. До складу галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» у 2017/2018 н. р., яку сформовано за поданнями ВНЗ і затверджено наказом ректора університету № 33-32 від 23 січня 2018 р., увійшло 26 провідних науково-педагогічних працівників із 13 ВНЗ України та 5 кафедр Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Рецензування кожної роботи проводилося двома незалежними членами галузевої конкурсної комісії за 100-бальною шкалою із наступним виведенням сумарного балу та рейтингуванням студентських наукових робіт. На засіданні галузевої комісії 4 квітня 2018 р. на підставі обговорення результатів рецензування студентських наукових робіт галузевою конкурсною комісією  претендентами на перемогу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» у 2017/2018 н.р. визначено і запрошено до участі у підсумковій науково-практичній конференції 27 квітня 2018 р. авторів 15 студентських робіт, що посіли 1-15 місця в рейтингу.

Тут ви можете ознайомитися зі згаданими документами:

Витяг з протоколу засідання галузевої комісії

Рейтинг

Запрошені конкурсанти

Роботи

Рецензії

ВИСЛОВЛЮЄМО ПОДЯКУ:

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» у 2017-2018 н.р.

Робоча група з організації конкурсу:

1) Манжола Володимир Андрійович

2) Кривонос Роман Анатолійович

3) Денисенко Ксенія Юріївна

4) Гридасова Ганна Олександрівна

Члени галузевої конкурсної комісії:

 1. Копійка Валерій Володимирович
 2. Манжола Володимир Андрійович
 3. Піпченко Наталія Олександрівна
 4. Романенко Юрій Вікторович
 5. Каменецький Максим Станіславович
 6. Весела Наталія Миколаївна
 7. Андрущенко Світлана Вікторівна
 8. Капітоненко Микола Геннадійович
 9. Хилько Олена Леонідівна
 10. Кривонос Роман Анатолійович
 11. Ковтун Олена Юріївна
 12. Яковець Анатолій Володимирович
 13. Фролова Оксана Миколаївна

Член апеляційної комісії конкурсу

1) Коппель Олена Арнольдівна 

Контактна інформація:
З питань включення до складу галузевої та апеляційної комісії:
 +38 044 481 4557, +38 050 586 9848;
З питань подання й оформлення студентських наукових робіт:
 +38 050 586 9848.

 E-mail: konkurs_ir@ukr.net