Аспірантура

Аспірантура

Правила прийому до аспірантури/ад’юнктури у 2020 році

Розклад вступних іспитів до аспірантури 

ОПИС освітньо-наукової програми 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та  регіональні студії» (на здобуття освітньо-наукового ступеню доктора філософії)

ОПИС освітньо-наукової програми за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» (на здобуття освітньо-наукового ступеню доктора філософії)

ОПИС освітньо-наукової програми за спеціальністю 293 «Міжнародне право» (на здобуття освітньо-наукового ступеню доктора філософії)

 

Детальніше із освітньо-науковими програмами та їхніми складовими можна ознайомитися тут:

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини
293 міжнародне право  Міжнародне право

 

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО АСПІРАНТУРИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 291 –   МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО АСПІРАНТУРИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 292 – МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО АСПІРАНТУРИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 293 – МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Програма вступних іспитів з іноземної мови 

Програма навчальної дисципліни академічне письмо англійською мовою

ПРОГРАМА комплексного іспиту аспірантів зі спеціальності 293 «Міжнародне право»

ПРОГРАМА комплексного іспиту аспірантів зі спеціальності 052 «Політологія»

ПРОГРАМА комплексного іспиту аспірантів зі спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та  регіональні студії»

ПРОГРАМА комплексного іспиту аспірантів зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»

Робоча програма змістовного модуля "Філософія науки"

Положення про асистентську практику аспірантів та ад'юнктів Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма асистентської педагогічної практики 

Робочі навчальні програми та анотації дисциплін вільного вибору аспіранта (ДВА)

ЗРАЗОК Дослідницької пропозиції з обраної спеціальності

 

Контакти відділу аспірантури:

Корнійчук Галина Олександрівна – завідувач
2 поверх, кім. 255
Тел.: (044) 481-45-72

&