Аспірантура

Аспірантура

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2022 році

Усі вступні випробування для аспірантів в Навчально-науковий Інститут міжнародних відносин буде проведено у офлайн-форматі.

Витяг з наказу № 292-34 від 05.09.2022 року «Про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури (ад’юнктури) Київського національного університету імені Тараса Шевченка».

Підсумки вступних іспитів до аспірантури

У Навчально-науковому інституті міжнародних відносин акредитовано такі освітньо-наукові програми третього рівня вищої освіти "Доктор філософії" за галуззю знань 29 Міжнародні відносини, як: 291 "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії", 292 "Міжнародні економічні відносини" та 293 "Міжнародне право":

Інформація про рішення щодо акредитації освітньо-наукових програм.

Детальніше про освітньо-наукові програми та їхні складові:

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини
293 міжнародне право  Міжнародне право

 

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2022 році

Програми вступних іспитів:

  • ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності 291 – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
  • ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності 292 – Міжнародні економічні відносини
  • ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності 293 – Міжнародне право

Програми вступних іспитів з іноземної мови: 

Вимоги до дослідницької пропозиції для вступу до аспірантури:

  • Вимоги до дослідницької пропозиції зі спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та  регіональні студії»
  • Вимоги до дослідницької пропозиції зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»
  • Вимоги до дослідницької пропозиції зі спеціальності 293 «Міжнародне право»

Програми комплексного іспиту аспірантів:

  • ПРОГРАМА комплексного іспиту аспірантів зі спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та  регіональні студії»
  • ПРОГРАМА комплексного іспиту аспірантів зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»
  • ПРОГРАМА комплексного іспиту аспірантів зі спеціальності 293 «Міжнародне право»
  • ПРОГРАМА комплексного іспиту аспірантів зі спеціальності 052 «Політологія»

Документи про асистентську педагогічну практику:

Додаткова інформація:

 

Контакти відділу аспірантури:

Корнійчук Галина Олександрівна – завідувач
2 поверх, кім. 255
Тел.: (044) 481-45-72