Аспірантура

Аспірантура

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2021 році

ОПИС освітньо-наукової програми 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та  регіональні студії» (на здобуття освітньо-наукового ступеню доктора філософії)

ОПИС освітньо-наукової програми за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» (на здобуття освітньо-наукового ступеню доктора філософії)

ОПИС освітньо-наукової програми за спеціальністю 293 «Міжнародне право» (на здобуття освітньо-наукового ступеню доктора філософії)

 

Детальніше із освітньо-науковими програмами та їхніми складовими можна ознайомитися тут:

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини
293 міжнародне право  Міжнародне право

 

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО АСПІРАНТУРИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 291 –   МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО АСПІРАНТУРИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 292 – МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО АСПІРАНТУРИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 293 – МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Програма вступних іспитів з іноземної мови 

Програма навчальної дисципліни академічне письмо англійською мовою

ПРОГРАМА комплексного іспиту аспірантів зі спеціальності 293 «Міжнародне право»

ПРОГРАМА комплексного іспиту аспірантів зі спеціальності 052 «Політологія»

ПРОГРАМА комплексного іспиту аспірантів зі спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та  регіональні студії»

ПРОГРАМА комплексного іспиту аспірантів зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»

Робоча програма змістовного модуля "Філософія науки"

Положення про асистентську практику аспірантів та ад'юнктів Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма асистентської педагогічної практики 

Робочі навчальні програми та анотації дисциплін вільного вибору аспіранта (ДВА)

 
 

Успішно пройшла акредитацію освітньо-наукова програма «Міжнародне право» (рівень вищої освіти - Доктор філософії).

На засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) 26 січня 2021 року (протокол № 1 (44)), за наслідками розгляду акредитаційної справи ухвалено Рішення про акредитацію освітньої програми «Міжнародне право» (рівень вищої освіти - Доктор філософії).

 
Інформація про освітню програму:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Освітня програма «Міжнародне право» (ідентифікатор у ЄДЕБО 37153), рівень вищої освіти – Доктор філософії, галузь знань – 29 Міжнародні відносини, спеціальність – 293 Міжнародне право, спеціалізація – відсутня, тип – Освітньо-наукова.
Мови викладання – українська, англійська. 
 
Дата видачі сертифіката – 29 січня 2021 року.
Термін дії сертифіката – до 1 липня 2026 року.
 
Гарант ОП – доцент кафедри міжнародного права ІМВ КНУТШ Дмитро Васильович Скринька.

 

Контакти відділу аспірантури:

Корнійчук Галина Олександрівна – завідувач
2 поверх, кім. 255
Тел.: (044) 481-45-72