Бібліотека

Бібліотека

Бібліотека  Інституту міжнародних відносин є галузевим відділом обслуговування Наукової бібліотеки імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка і у своїй діяльності керується постановами Уряду України, наказами та розпорядженнями ректора університету, директора Наукової бібліотеки, регламентною та технічною документацією бібліотеки.

Загальна площа бібліотеки – 1317,04 кв.м. (кімнати № 107,108, книгосховище, абонемент, читальний зал, INTERNET – центр).

Кількість місць у читальній залі  - 120.

На території бібліотеки розташований комп’ютерний клас, оснащений комп’ютерами, також у приміщенні бібліотеки встановлено 4 комп’ютери для роботи з автоматизованою бібліотечною системою Library.

Роботу відділу забезпечують 8 працівників.

Директор бібліотеки – Ващенко Лілія Михайлівна

Працівники бібліотеки здійснюють бібліотечно-бібліографічне та інформаційно-довідкове обслуговування викладачів та студентів Інституту міжнародних відносин, проводять культурно-просвітницьку роботу. Відділ організовує тематичні та інформаційні книжкові виставки для масових заходів, семінарів та  конференцій, що проходять в стінах Інституту.

Читальна зала бібліотеки надає послуги викладачам та студентам ІМВ, студентам відділення післядипломної освіти, а також разовим читачам (слухачі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Української академії державного управління при Президентові України, студенти інших Інститутів та факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, читачі з інших установ міста).

Для студентів перших курсів у вересні проводяться ознайомчі екскурсії в бібліотеці, семінарські заняття з курсу “Основи наукових досліджень” для детального ознайомлення з базою даних Library, що дає читачам можливість самостійного користування нею (пошук не тільки за визначеними ознаками, а й в електронному  тематичному каталозі).

Постійно готуються списки нових надходжень і подаються на кафедри для ознайомлення з новинками, т.з.“Бюлетень нових надходжень”.

У межах співпраці з кафедрами Інституту міжнародних відносин в приміщенні нашої бібліотеки діє Інформаційний Центр ЄС. База даних ІЦ ЄС  нараховує 1825 записів, з них мають електронну копію 453.

Зусиллями працівників бібліотеки ведеться електронна база даних Library ІМВ, яка наразі нараховує 101841 запис і відображає 162091 примірників бібліотечного фонду.

Основним джерелом комплектування фондів бібліотеки ІМВ є література, що надходить з Наукової бібліотеки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. На  2012 рік фонд НБ ІМВ нараховує 60284 примірники (58489 – книг, 1784 – журналів, 11- електронних видань ). Також бібліотека Інституту міжнародних відносин отримує книги, навчальні плани, методичні посібники, конспекти лекцій, які передаються (даруються) кафедрами Інституту. За підсумками руху бібліотечного фонду загальна кількість літератури, що надійшла від кафедр Інституту становить 31828 примірників.

Для наукових та навчальних цілей викладачів та студентів надано доступ до бази даних EBSCO на 2013 рік.

Також у цьому році бібліотекою продовжено передплату на  інформаційно-аналітичний щотижневик «Товарный монитор. Конъюнктура». Всього до бібліотеки ІМВ надходить 37 найменувань періодичних видань, з них 20 - російських, 17 – вітчизняних.

У бібліотеці Інституту міжнародних відносин працює абонемент, яким користуються студенти, викладачі, співробітники та аспіранти ІМВ, студенти відділення післядипломної освіти.

Години роботи бібліотеки: понеділок – п’ятниця:

читальна зала 900 - 1930

абонемент 1100 - 1700

останній робочий день місяця – санітарний.