Публікації

Публікації

 

18 квітня 2018 ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ конференції "Інтереси України в Азії".

15 листопада 2017 року МАТЕРІАЛИ (Метаріали англійською мовою) Круглого столу «МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ НАСЛІДКІВ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ НА СХОДІ УКРАЇНИ І ОКУПАЦІЇ КРИМУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ» 

29 березня 2018 року МАТЕРІАЛИ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «ШЕВЧЕНКІВСЬКА ВЕСНА 2018» ЧАСТИНА I

26 жовтня 2017 року  МАТЕРІАЛИ «Актуальні проблеми міжнародних відносин» Міжнародної науково-теоретичної конференції молодих вчених ЧАСТИНА ІІ

26 жовтня 2017  року МАТЕРІАЛИ «Актуальні проблеми міжнародних відносин» Міжнародної науково-теоретичної конференції молодих вчених ЧАСТИНА І

19 жовтня 2017 року ПРОГРАМА МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО- ТЕОРЕТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ГЕОСТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ УКРАЇНИ В ПОЛІТИЧНІЙ, ЕКОНОМІЧНІЙ, ПРАВОВІЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРАХ» 

19 жовтня 2017 року МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ГЕОСТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ УКРАЇНИ В ПОЛІТИЧНІЙ, ЕКОНОМІЧНІЙ, ПРАВОВІЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРАХ

30 березня 2017 МАТЕРІАЛИ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених«Шевченківська весна» ЧАСТИНА I

30 березня 2017 року МАТЕРІАЛИ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених ЧАСТИНА II

27 жовтня 2016 р. МАТЕРІАЛИ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених ЧАСТИНА I 

20 жовтня 2016 р. МАТЕРІАЛИ  МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ГЕОСТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ УКРАЇНИ В ПОЛІТИЧНІЙ, ЕКОНОМІЧНІЙ, ПРАВОВІЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРАХ» (програма конференції)

7 квітня 2016 року МАТЕРІАЛИ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна» ЧАСТИНА I (Програма конференції)

28 January, 2016 - International symposium "Social and Solidarity Economy – Ukrainian Option"

10-11 листопада 2015 року - II Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень»

22 жовтня 2015 року - Програма міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин»

22 жовтня 2015 року - Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин»

15 жовтня 2015 року - Міжнародна науково-практична конференція «Геостратегічні пріоритети України в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах»

15 жовтня 2015 року  - Програма міжнародної науково-практичної конференції «Геостратегічні пріоритети України в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах»

15 жовтня 2015 року  - Матеріали наукової конференції «Геостратегічні пріоритети України в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах»

28 листопада 2014 року - ІІІ міжнародна наукова конференція «ЕКОНОМІЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ КРАЇН ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ»

18 червня 2014 року - Наукова конференція «Колективні права в міжнародному праві»

10 квітня 2014 року - ХI Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна»

10 квітня 2014 року - Науково-практична конференція «УКРАЇНА-ЄС: НОВИЙ ЕТАП ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ» (про конференцію)

 

Збірник тез конференції «Шевченківська Весна-2017» 

Монографії викладачів і наукових співробітників Інституту, видані у 2008-2013 рр.

Підручники викладачів і наукових співробітників Інституту, видані у 2008-2013 рр.

Навчальні посібники викладачів і наукових співробітників Інституту, видані у 2008-2013 рр.

Наукові статті викладачів і наукових співробітників Інституту на актуальні теми міжнародних відносин

 

Програма міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна 2020"
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна 2020" 10 квітня 2020 року Частина І
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна 2020" 10 квітня 2020 року Частина ІІ