Науково-методична комісія

Науково-методична комісія

Науково-методична комісія є постійно діючим консультативно-дорадчим, науково-методичним органом Інституту міжнародних відносин, яка визначає головні напрями науково-методичної роботи з питань підвищення ефективності та якості вищої освіти й удосконалення навчально-виховного процесу з урахуванням провідного світового та вітчизняного досвіду, основних положень Болонського процесу та європейських стандартів вищої освіти, інноваційних технологій навчання.

У своїй діяльності науково-методична комісія керується Законом України «Про вищу освіту», постановами Кабінету Міністрів України з питань освіти, нормативними документами та інструкціями Міністерства освіти і науки України, Статутом Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також рішеннями Вченої ради та науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

На науково-методичну комісію покладаються такі завдання:

1.    Визначення основних напрямів удосконалення змісту вищої освіти, форм, методів і засобів навчання та організації навчально-виховного процесу з урахуванням тенденцій розвитку національної системи освіти.

2.    Координація роботи структурних підрозділів Інституту, залучених до організації навчального процесу, щодо забезпечення якості вищої освіти.

3.    Формування науково експертних висновків щодо рекомендації до друку наукової та науково-методичної літератури.

4.    Аналіз та організація систематизації робочих, навчальних робочих програм та інших навчально-методичних і наукових матеріалів, які забезпечують навчальний процес, – стосовно їх відповідності встановленим стандартам.

5.    Формування моніторингу стану навчально-методичної роботи кафедр Інституту.

6.    Вирішення питань впровадження сучасних інформаційних технологій у навчальний процес.

 

Склад науково-методичної комісії:

Голова: Смирнова Ксенія Володимирівна, доктор юридичних наук, доцент кафедри порівняльного і європейського права

Контакти: тел. 481-45-15, 3 поверх, кім. 308

Заступники голови:

Приятельчук Олена Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародного бізнесу

Контакти: тел. 481-45-02, 3 поверх, кім. 310

Бєлоусова Наталія Борисівна, кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародної інформації

Контакти: тел. 483-91-14, 1 поверх, кім. 114

 

Члени комісії – завідувачі кафедр:

Манжола Володимир Андрійович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики.

Матвієнко Віктор Михайлович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних організацій і дипломатичної служби.

Дорошко Микола Савович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри країнознавства.

Калакура Віктор Ярославович, кандидат юридичних наук, завідувач кафедри міжнародного приватного права.

Муравйов Віктор Іванович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри порівняльного і європейського права.

Задорожній Олександр Вікторович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного права.

Шнирков Олександр Іванович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин.

Рогач Олександр Ігорович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних фінансів.

Расшивалов Дмитро Петрович, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародного бізнесу.

Рижков Микола Миколайович, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації.

Даниленко Сергій Іванович, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій.

Дайнеко Валентина Вікторівна, кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов.