Події та оголошення

17.05.2018

17 травня 2018 р. в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбувся міжнародний науковий симпозіум «Міждисциплінарність у міжнародних відносинах: теорія, методологія, практика».

Симпозіум відкрив координатор з наукової роботи ІМВ КНУ імені Тараса  Шевченка к. юр. н., доцент Кориневич А.О. висловивши підтримку діяльності центру, наголосивши на важливості реалізації в Україні міждисциплінарного підходу в наукових дослідженнях та освіті, що є завданням діяльності навчально-наукового центру «Синтез»,  та побажавши успіхів у  його подальшій плідній роботі.

Віце-президент НАН України, академік НАНУ, д.е.н., професор Пирожков С.І, привітав присутніх з відкриттям симпозіуму, наголосивши на важливості використання міждисциплінарного підходу для переосмислення міжнародних відносин в 21 ст. Україна наразі вирішує комплекс завдань, що вимагають консолідації суспільства, застосування знань із різних сфер: культурної, комунікаційної, міжнародного права тощо. На думку вченого, проведення такого заходу має наукове та практичне значення, адже визначення тенденцій міждисциплінарності сприяє поглибленню співробітництва між науковими колами України та інших держав.

У своїй вітальній промові Перший заступник Міністра інформаційної політики України Джапарова Е.А.  торкнулась  питань гібридної війни та інших загроз національній безпеці України. Наразі ускладнюється політико- економічна структура глобалізованого світу. Тому вивчення сучасних тенденцій вимагає новітньої міждисциплінарної школи. Пані Перший заступник міністра наголосила на тому, що серед напрямків роботи Міністерства інформаційної політики є новітній аналіз впливу міжнародних відносин, гібридні інформаційні війни, що вимагає залучення фахівців, а нова теорія та методологія за якими ІМВ КНУ імені Тараса  Шевченка  готуватиме спеціалістів – міжнародників має включати напрацювання, отримані в результаті роботи даного симпозіуму.

Директор Управління публічної дипломатії МЗС України Соловей А.А. наголосив, що публічна дипломатія є новим виміром діяльності МЗС України, що потребує від дипломатів знань та вмінь, які дає мультидисциплінарність. Тобто, за його словами: «Міждисциплінарність – ключ до успіху сучасної дипломатії».

Віце-президент Української асоціації зовнішньої політики, Надзвичайний і Повноважний посол, к.ю.н. Купчишин О.М. зазначив, що сама дипломатія – це міждисциплінарна сфера діяльності, яка передбачає поєднання історії міжнародних відносин, міжнародного права, міжнародних організацій, права міжнародних договорів, країнознавства, психології, логіки, етикету, протоколу, міжнародних економічних відносин, знання сучасних інформаційних технологій та іноземних мов. Крім того, пан Посол розповів про діяльність Української асоціації зовнішньої політики, яка об’єднує 12 послів, а також дипломатів. Принципами її діяльності є «незаангажованість, об’єктивність та рівновіддаленість».

В роботі міжнародного симпозіуму взяв участь Надзвичайний і Повноважний Посол Індії в Україні – пан  Манож Кумар Бхарті з доповіддю «Створення спільного майбутнього в переломленому світі». Головними тезами виступу були питання нових змін та нових сил в світі, зміни балансу економічної спроможності та політичної влади, що відображається в далекосяжних перетвореннях в світі, появи нових серйозних викликів, пов’язаних з миром, стабільністю та безпекою в світі. До таких викликів належать: зміна клімату, тероризм, зростаюча зосередженість багатьох країн і суспільств на протекціонізмі як противага явища глобалізації. Крім того, пан Посол наголосив на ролі Індії у вирішенні глобальних проблем, утвердження демократії та стабільного високотехнологічного розвитку, а також сприятливого інвестиційного середовища.

З презентацією «Міждисциплінарність у сучасному науково-освітньому просторі» виступив д.е.н., професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка, керівник навчально-наукового центру «Синтез» Філіпенко А.С., в якій було окреслено передумови та головні підходи в кросдисциплінарних дослідженнях, а також надана порівняльна характеристика міждисциплінарності, мультидисциплінарності та трансдисциплінарності.

Заступник директора з науково-педагогічної роботи ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка, к.іст.н., доцент Мінгазутдінов І.О. у своїй доповіді «Принципи міждисциплінарності у навчально-методичній діяльності Інституту міжнародних відносин» наголосив на тій тезі, що підготовка фахівців з міжнародних відносин вимагає використання міждисциплінарного підходу або «перехресного навчання», на якому базується отримання знань в ІМВ.

Координатор з наукової роботи ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка к.ю.н., доцент Кориневич А.О. виступив з доповіддю «Міждисциплінарна методологія у науково-аналітичній роботі», в якій зазначив, що на сьогодні вся наукова робота побудована з використанням міждисциплінарного підходу. Феномен фахівця-міжнародника означає отримання знань і навичок з багатьох дисциплін. Доповідач поставив питання актуалізації та оформлення міждисциплінарного підходу в міжнародних дослідженнях.

В роботі міжнародного симпозіуму зі своїми доповідями також взяли участь провідні фахівці та вчені, зокрема Липов В.В. – д.е.н., професор Харківського національного економічного університету ім. С.Кузнеця, д.е.н., професор Москаленко О., д.е.н., професор Зайцев Ю.К.- кафедра політичної економії ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима  Гетьмана» та інші.

Оргкомітет симпозіуму щиро дякує всім учасникам!

 

 

 

 

 

22.03.2018

22  березня 2018 року  навчально-науковим центром «Синтез» Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка спільно з кафедрою теорії та історії соціології КНУ ім. Т.Шевченка було проведено науково-теоретичний семінар «СУПЕРЕЧНОСТІ СТРУКТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ». (Програма роботи семінару) 

Засідання відкрив заступник Директора з наукової роботи Інституту міжнародних відносин, доц.. Кориневич А.О., висловивши підтримку діяльності центру, наголосивши на важливості реалізації в Україні міждисциплінарного підходу в наукових дослідженнях та освіті, що є завданням діяльності навчально-наукового центру «Синтез», та впевненість і сприяння щодо його подальшої плідної роботи.

Керівник центру «Синтез» професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Філіпенко А.С.  наголосив на актуальності вивчення стану українського суспільства за умов імплементації Угоди про асоціацію України з ЄС. З іншого боку, слід брати до уваги відкритість національної економіки, участь вітчизняних підприємств та їхніх представників у глобалізаційних процесах, що теж справляє певний вплив на структуру і динаміку українського суспільства.

Центральним виступом семінару була презентація д.соціол.н., проф. КНУ ім. Т.Шевченка, завідувача кафедри теорії та історії соціології «Суперечності структурної трансформації українського суспільства в умовах євроінтеграції та глобалізації». В дослідження були розглянуті концепції соціальної ідентифікації українського суспільства, зокрема концепція онтологічної унікальності українського суспільства, концепція кризи соціального самовизначення, концепція неефективності демократичного реформування, концепція оптимальної адаптації суспільства до глобальних тенденцій інтернаціоналізації суспільного життя.

Керівник НДС ф-ту соціології КНУ ім. Т.Шевченка, д.соціол.н, проф.. Сірий Є.В. виловив свої думки з приводу  різносценарності та кульмінації розвитку соціальної напруженості українського суспільства. Професор Харківського національного економічного університету ім.. С. Кузнеця, д.е.н. Липов В.В. виступив з дослідженням «Україна та ЄС: між соціокультурним резонансом на дисонансом», в кому дослідив вплив соціокультурних чинників на процеси євроінтеграції України. Науковий співробітник ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» к.е.н. Гордіца К. А. в своєму дослідженні «Структурні ризики зовнішньої торгівлі: уроки вітчизняної історії» розглянула структуру міжнародної торгівлі починаючи з часів Київської Русі.

Науково-теоретичний семінар об’єднав науковців та фахівців навколо дискусії щодо суперечностей структурної трансформації українського суспільства в сучасних умовах. Зокрема, представники соціологічного факультету КНУ ім. Т.Шевченка, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана» Інституту еволюційної економіки, Інституту економіки та прогнозування НАН України, Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т.Шевченка, Інституту економіки промисловості НАН України, Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, Національного університету біоресурсів і природокористування «Ніжинський агротехнічний інститут» та інших навчальних на наукових закладів.

Тезиси семінару будуть видані в електронному вигляді в журналі «Міжнародні відносини. Економіка» . Спеціальний випуск «Міждисциплінарні дискусії». 

Керівництво навчально-наукового центру «Синтез» щиро вдячне всім учасникам семінару та сподівається на майбутню плідну наукову співпрацю!

 

 

5.12.2017

5  грудня 2017 року в навчально-науковому центрі «Синтез» Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка було проведено науково-теоретичний семінар «МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ВИМІРИ». (Програма роботи семінару)

З вітальним словом виступив голова Міжнародної наукової ради центру «Синтез» директор Інституту міжнародних відносин професор Копійка В.В., висловивши підтримку діяльності центру та впевненість щодо його подальшої плідної роботи.

Керівник центру «Синтез» професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Філіпенко А.С. виступив з презентацією на тему «Міждисциплінарна методологія: базові принципи» в якій дав історичну довідку щодо підходів і тверджень про зародження міждисциплінарних досліджень в різних галузях наук, окреслив передумови розвитку міждисциплінарності в науці та освіті, виділив основні підходи до таких досліджень, розкрив суть, характерні риси, ціннісні виміри та тенденції міждисциплінарності в 21 ст. 

Науково-теоретичний семінар об’єднав науковців та фахівців навколо дискусії щодо теоретико-методологічних засад дослідження міждисциплінарності. Зокрема, представники соціологічного факультету КНУ ім. Т.Шевченка, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Інституту еволюційної економіки, Інституту економіки та прогнозування НАН України, Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т.Шевченка та інших навчальних на наукових закладів.

За результатами семінару буде видана збірка тез «Міждисциплінарні дискусії». 

Керівництво навчально-наукового центру «Синтез» щиро вдячне всім учасникам семінару та сподівається на майбутню плідну наукову співпрацю!