Студентське життя

Організацією студентського життя в Інституті міжнародних відносин займається Рада студентів ІМВ, до складу якої з кожного курсу та відділення обирають по одному представнику; а також Рада студентів гуртожитку ІМВ, Наукове товариство студентів та аспірантів ІМВ, профбюро ІМВ, Благодійна організація ІМВ, Дебатний Клуб ІМВ, політико-дипломатичний Клуб «Ambassador» та інші формальні і неформальні об’єднання студентів Інституту.

За висвітлення актуальної інформації про життя та успіхи студентів Інституту відповідають офіційний сайт ІМВ, Студентське видання ІМВ “Міжнародник”, «Вісник Ради студентів ІМВ» і студентський телевізійний проєкт «ІМВ ТБ».

Порядок нарахування додаткових балів за активну участь у науковій, громадській, спортивній і творчій діяльності Університету до академічного рейтингу студентів КНУ імені Тараса Шевченка

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАРАХУВАННЯ ДОДАТКОВИХ БАЛІВ ДО АКАДЕМІЧНОГО РЕЙТИНГУ