Навчання

Сьогодні Навчально-науковий інститут міжнародних відносин – це сучасний освітньо-науковий центр з розгалуженою структурою та гнучкою системою організації навчального процесу, в якому функціонують 12 спеціальних кафедр та загальноінститутська кафедра іноземних мов, що забезпечують підготовку фахівців за декількома напрямами:
 

 

Інформація про освітні програми.

В Інституті навчається близько 2500 студентів, аспірантів і стажистів, майже 250 з них – іноземні громадяни з понад 20 країн світу; понад 300 осіб здобувають другу вищу освіту заочно.

Сьогодні навчально-виховний процес в Інституті забезпечують 186 науково-педагогічних працівників. До читання лекцій, проведення практичних занять, керівництва дипломними й курсовими роботами залучаються відомі науковці, педагоги та фахівці-практики з факультетів університету, вузів і наукових установ України та країн зарубіжжя. Перед студентами регулярно виступають відповідальні працівники Секретаріату Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Міністерства закордонних справ, Міністерства економіки, інших міністерств і відомств України, зарубіжні державні діячі та дипломати.

Надзвичайно важливою новацією у навчальному процесі є розробка і практичне втілення англомовних магістерських програм у межах спеціальностей «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «Міжнародне право» та «Міжнародні економічні відносини», а також англомовних бакалаврських програм у межах спеціальностей «Міжнародне право» та «Міжнародні економічні відносини».

Інститут здійснює також підготовку фахівців у межах Відділення післядипломної освіти.

Будуючи стратегію і тактику свого розвитку, Інститут виходить з необхідності посилення практичного компоненту у підготовці майбутніх фахівців. Адже наш сьогоднішній підхід – це реалізація гасла «Навчання не лише заради диплому, а заради належного працевлаштування». Однією з найефективніших форм підвищення компетентності студентів, яка започаткована та всіляко розвивається в Інституті, є регулярне проведення майстер-класів із залученням професіоналів-практиків як з державних, так і бізнесових структур.

Майстер-класи наразі усе ширше використовується в освітньому процесі як оригінальний та дієвий метод навчання. Його принципове завдання полягає у доведенні до студента основ професійного ставлення до обраної спеціальності, навчання професійним навичкам, підходам та навіть мові фаху. Крім того, застосування майстер-класів як форми навчання передбачає можливість проходження стажування або практики в установі або фірмі, яку представляє запрошений фахівець (а це, як правило, представник керівної ланки), та, в разі успіху, подальшого працевлаштування у тій самій установі.

Постійно діючою формою навчальної роботи стало проведення майстер-класів працівниками МЗС України на рівні начальників департаментів або їх заступників і завідувачів відділами. Тематика майстер-класів узгоджується з тематикою відповідних навчальних програм курсів.

У складі Інституту діють лабораторії технічних засобів навчання, інформатики та обчислювальної техніки, методичного та видавничого забезпечення навчального процесу; наукова бібліотека, Інтернет-центр тощо.

Інститут міжнародних відносин є центром проведення численних національних та міжнародних наукових конференцій, семінарів, симпозіумів і круглих столів щодо актуальних світових проблем. Крім того, організовуються зустрічі студентів з високими зарубіжними гостями, послами іноземних держав в Україні.

В ІМВ функціонують спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій, а також разові спеціалізовані вчені ради із захисту докторів філософії.

Інститут постійно розширює і зміцнює контакти з університетами й науковими центрами України та зарубіжжя. Міжнародне співробітництво здійснюється як у межах угод Київського національного університету імені Тараса Шевченка, так і на основі двосторонніх угод про співробітництво, що укладаються між інститутом і провідними зарубіжними навчальними закладами та науковими установами. У межах міжуніверситетських угод інститут співпрацює з більш, ніж 60 вищими навчальними закладами-партнерами з Великої Британії, Бельгії, Греції, Єгипту, Ірану, Іспанії, Канади, КНР, ФРН, Республіки Корея, Польщі, США, Франції, Японії тощо. За роки існування факультету, а згодом Інституту, підготовлено понад 10 тисяч фахівців, серед яких громадяни України та представники 90 країн світу.

 

Реквізити для перерахування коштів за навчання

Одержувач: КНУ імені Тараса Шевченка

Банк одержувача: ДКСУ у м.Києві

ЄДРПОУ: 02070944

р/р: UA 888201720313261002201014095

Призначення платежу: за навчання ПІБ студента, № договору, факультет.