Документи

Посилання на документи щодо організації навчального процесу в Навчально-науковому Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка:

 1. Статут КНУ
 2. Стратегічний план розвитку Університету
 3. Завдання КНУ ім. Тараса Шевченка у 2022/2023 н.р. у світлі виконання Стратегічного плану розвитку Університету на період 2018-2025 рр.
 4. Положення про систему забезпечення якості освіти
 5. Антикорупційна програма
 6. Оцінювання якості освітнього процесу
 7. Положення про організацію освітнього процесу
 8. Концепція дистанційного навчання
 9. Положення про координацію роботи структурних підрозділів з іноземними здобувачами освіти
 10. Положення про науково-методичний центр організації навчального процесу
 11. Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін
 12. Положення про науково-методичну раду
 13. Порядок здійснення перевірки кваліфікаційних бакалаврських та магістерських робіт на наявність текстових збігів
 14. Положення про опитування здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників
 15. Етичний кодекс Університетської спільноти
 16. Пам'ятка норм етичної поведінки для учасників навчального процесу
 17. Процедура вирішення конфліктних ситуацій
 18. Концепція розвитку гуманітарної політики
 19. Положення про підвищення кваліфікації
 20. Результативність впровадження подвійного керівництва аспірантами
 21. Положення про заохочувальні відзнаки
 22. Науково-дослідницька робота 2021-2022
 23. Про оперативні заходи міжнародного співробітництва та поточні пріоритети інтернаціоналізації
 24. Положення про порядок розроблення і затвердження посадових інструкцій
 25. Положення про антиплагіат
 26. Положення про Ради роботодавців
 27. Порядок запобігання та протидії дискримінації, булінгу, гендерно-обумовленому насильству
 28. Морально-психологічні аспекти інформаційної безпеки в умовах кризових ситуацій
 29. Досвід участі Київського національного університету імені Тараса Шевченка у розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україні (за матеріалами проекту QUAERE)
 30. Положення про організацію стажування "Перекладацька діяльність: усний, письмовий переклад"