Міжнародні комунікації

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 291

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ

 

Бакалаврські та магістерські освітні програми:

 1. Освітня програма «Міжнародні комунікації» (освітні рівні - Бакалавр і Магістр)
 2. Освітня програма «Міжнародна журналістика» (освітній рівень – Магістр)
   

Освітня програма «Міжнародні комунікації»

Передісторія

Освітня програма «Міжнародні комунікації» є наступницею спеціальності «Міжнародна інформація», створеної в Інституті міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка 1 червня 1993 року професором Валерієм Петровичем Гондюлом.

Мета – підготовка висококваліфікованих фахівців-міжнародників для інформаційно–аналітичних підрозділів і департаментів з комунікації міжнародних, державних, комерційних і громадських організацій.

Запропонована професором В.П. Гондюлом концепція підготовки фахівців за спеціальністю «Міжнародна інформація» випередила свій час і з роками не лише не втратила актуальності, але стала ще більш затребуваною.

Ґрунтовні знання міжнародних відносин і двох іноземних мов, поглиблені знання сучасних комунікативних технологій у поєднанні із інструментарієм інформаційно-аналітичної роботи і навичками використання сучасних інформаційних технологій підвищують конкурентоспроможність випускників і створюють широкі можливості для працевлаштування як всередині країни, так і за кордоном.

З 2015 року підготовка фахівців-міжнародників у сфері інформації і комунікації здійснюється у межах спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» №266, від 29 квітня 2015 року). Набір абітурієнтів здійснюється на освітню програму «Міжнародні комунікації» (МК).

Відео про освітню програму «Міжнародні комунікації»

Відео про освітню програму «Міжнародні комунікації»
 

Про освітню програму "Міжнародні комунікації"

ФАХОВА ПІДГОТОВКА

У межах програми МК підготовка фахівців включає такі складові:

 • Надання студентам грунтовних знань про політичні, економічні, правові, безпекові аспекти міжнародних відносин та знань двох іноземних мов на високому рівні.
 • Формування у студентів знань і навичок застосування інструментарію інформаційно-аналітичної роботи з використанням сучасних інформаційних технологій. Такі фахівці здатні оптимізувати пошук і обробку значних обсягів інформації, створювати якісні інформаційні та аналітичні матеріали для міжнародних, державних, комерційних та інших організацій, а також грамотно проводити презентації результатів своїх досліджень,  ідей, проектів для різних аудиторій.
 • Формування у студентів розуміння і цілісного уявлення про способи, методи і засоби маніпулювання масовою свідомістю та можливості протидії деструктивним інформаційним впливам.У межах програми МК студенти мають змогу дізнатись, як медіа і політики впливають на громадську думку, як проводяться пропагандистські кампанії, плануються і реалізуються інформаційно-психологічні операції, а також які є можливості посилення інформаційної безпеки на національному і міжнародному рівні.
 • Надання студентам знань і навичок розробки і реалізації ефективних комунікацій на корпоративному, державному та міжнародному рівнях. Це може бути піар-кампанія, рекламна кампанія, зовнішньополітична комунікація держави для реалізації своїх інтересів і цілей, комунікація у кризових ситуаціях, кампанія з просування корпоративного чи державного бренду тощо. 
   

Напрями діяльності фахівців з міжнародної комунікації:

 • планування і реалізація комунікативних стратегій у міжнародних відносинах (піар-кампанії, кризові комунікації, публічна дипломатія, іміджмейкінг, брендінг);
 • проведення інформаційно-аналітичних досліджень для міністерств, відомств і корпорацій;
 • розробка і поширення інформаційно-роз’яснювальних матеріалів щодо зовнішньополітичної діяльності держави;
 • розробка для органів державної влади стратегій наступу та оборони в умовах інформаційного протистояння;
 • аналіз і прогнозування міжнародних подій та поведінки суб’єктів міжнародних відносин;
 • організація роботи прес-служб і відділів комунікацій у державних і комерційних установах;
 • управління інформаційними ресурсами та потоками, зокрема в мережі Інтернет;
 • розробка і реалізація інформаційної політики держави;
 • надання консалтингових послуг в усіх сферах життєдіяльності;
 • підготовка інформаційних та аналітичних матеріалів для мас-медіа щодо актуальних питань міжнародних відносин тощо.
   

Працевлаштування випускників

Випускники МК працевлаштовуються у таких організаціях та установах:

 • Центральні органи державної влади (Адміністрація Президента, комітети Верховної Ради, Рада національної безпеки і оборони України, Служба безпеки України, Міністерство закордонних справ України та інші профільні міністерства і відомства);
 • Дипломатичні представництва за кордоном (посольства, консульства, представництва міжнародних організацій);
 • Комерційні компанії/корпорації національного і міжнародного рівня;
 • Аналітичні центри, політичні партії і громадські організації;
 • Засоби масової інформації тощо.
   

Випускники МК можуть обіймати такі базові посади:

 • фахівець з комунікативних технологій (PR-менеджер/консультант, менеджер внутрішніх і зовнішніх комунікацій, експерт з аналітики та комунікацій, кризовий менеджер тощо);
 • фахівець з політичного консалтингу, експерт/консультант з суспільно-політичних питань (політтехнолог у політичних партіях та громадських організаціях);
 • іміджмейкер, фахівець з брендінгу (бренд-менеджер, бренд-консультант);
 • аналітик-референт прес-служби зовнішньополітичних відомств та дипломатичних установ;
 • аналітик-міжнародник у сфері мас-медіа (політичний оглядач, журналіст-аналітик);
 • експерт з інформаційної безпеки (фахівець з інформаційних операцій);
 • контент-менеджер, копірайтер;
 • аташе, дипломатичний агент, дипломатичний кур`єр;
 • перекладач тощо.

 

Освітня програма «Міжнародна журналістика»

 

Журналіст — людина, яка має талант щодня заповнювати порожнечу

Дж. Вест

З 2016 року запроваджено магістерську програму «Міжнародна журналістика». Міжнародна журналістика є професійно-орієнтованою півторарічною програмою для студентів денної форми навчання.

Мета - підготовка висококваліфікованих фахівців-міжнародників у сфері медіа.

 

Про освітню програму "Міжнародна журналістика"

Магістерська програма з міжнародної журналістики Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка – освітня програма, що готує універсальних медійних фахівців за сучасними європейськими стандартами.

Навчання на програмі дає практичні й теоретичні знання, необхідні для роботи не лише у міжнародних медіях, але також із ними.

Студенти опанують основний технологічний інструментарій медіа, познайомляться із досвідом як українських, так і зарубіжних медійних фахівців.

Магістерська програма пропонує величезні можливості побачити світ та відкрити Україну у глобальних інформаційних потоках. Кожен студент під час навчання зможе спробувати свої здібності і на майданчиках практики: ДНІА УКРІНФОРМ, ГАЗЕТА ВЕРХОВОЇ РАДИ «ГОЛОС УКРАЇНИ», ВСЕСВІТНЯ СЛУЖБА ІНОМОВЛЕННЯ, 5-й КАНАЛ, а по завершенні навчання знайти гідну роботу.

Стартувала програма у 2016 році, а 2021 пройшла успішно акредитацію НАЗЯВО.

 

УМОВИ ВСТУПУ

Програма відкрита для всіх охочих зрозуміти специфіку міжнародної журналістики, навчитися працювати в інформаційних агенціях, міжнародних редакціях радіо, телебачення та інших медіях.

Нашими студентами можуть стати бакалаври, спеціалісти будь-яких спеціальностей, як із досвідом роботи в засобах масової інформації, так і без нього. Серед наших студентів – люди з різною попередньою освітою, об’єднані прагненням пізнавати світ міжнародних медій та працювати з ними. У залежності від медійного досвіду, спеціалізації та професійних зацікавлень ми знаходимо до кожного студента індивідуальний підхід.

Навчання на магістерській програмі з міжнародної журналістики Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка стаціонарне. Успішні вступники мають право вчитися на бюджетних місцях, а решта на контрактні формі.

Тривалість навчання – 1 рік 4 місяці

Мова навчання: українська, окремі лекції – англійською мовою

Кількість ліцензійних місць – 25

 

Контакти

Куратор програми «Міжнародна журналістика» - Анатолій Яковець

тел. 097 500-80-49

email: yakovets_anatoli@ukr.net

Старший лаборант – Алла Чорненко

тел.: 044 281-44-21

email: kafmmkt@ukr.net

 

Навчальний процес забезпечують дві кафедри

Кафедра міжнародної інформації, створена у 1993 році, у її складі - 3 докторів наук, 10 кандидатів наук. Завідувач кафедри – доктор політичних наук, професор, почесний член університетів (Пітсбург, США; Йорк, Канада; Оснабрюк, Кіль, ФРН) – Рижков Микола Миколайович.

Кафедра міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій, створена у 2012 р., у складі якої – 3 доктори наук, 4 кандидати наук. Завідувач кафедри – доктор політичних наук Даниленко Сергій Іванович.

 

Анотації навчальних дисциплін

Освітня програма «Міжнародні комунікації»
 

Освітній рівень – БАКАЛАВР

1 курс – завантажити

2 курс – завантажити

3 курс – завантажити

4 курс – завантажити

 

Освітній рівень – МАГІСТР

1 курс – завантажити

2 курс - завантажити

 

Освітня програма «Міжнародна журналістика»
 

Освітній рівень – МАГІСТР

Про програму