Інститут

У сучасному глобалізованому світі успішний розвиток кожної країни нерозривно пов’язаний із системою міжнародних відносин, що виявляє себе в багатьох вимірах – історичному, економічному, правовому, інформаційному тощо. Дослідження міжнародних відносин і підготовка фахівців для цієї сфери людської діяльності є необхідною умовою ефективного функціонування будь-якої держави.

Інститут міжнародних відносин Указом Президента (від 30 травня 1995 року) було визначено головним науково-методичним центром з підготовки фахівців для роботи у сфері міжнародних відносин та зовнішньої політики нашої держави.

Поєднуючи розвиток наукових досліджень, інноваційні освітні технології, унікальний педагогічний досвід і професійність викладачів, обдарованість та прагнення до знань студентської молоді, Інститут сьогодні виступає провідним навчальним закладом України, який працює в галузі міжнародних відносин за спеціальностями міжнародні відносини, міжнародне право, міжнародні економічні відносини, міжнародні комунікації, міжнародний бізнес, міжнародне регіонознавство.

Місія ННІМВ - забезпечувати розвиток та вагомі досягнення України шляхом професійної підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних ефективно працювати у внутрішньодержавному просторі та гідно представляти країну на міжнародній арені.

Головна мета ННІМВ - забезпечувати найвищий в Україні рівень освіти у сфері внутрішньодержавного розвитку та міжнародних відносин.

Пріоритетні завдання:

  • створення інноваційного інтелектуального середовища для формування високорозвиненої особистості, що володіє глибокими фундаментальними знаннями та прикладними навичками відповідно до напрямів підготовки фахівців ННІМВ
  • розвиток наукових досліджень професорсько-викладацьким складом у співпраці з обдарованими студентами у визначеній галузі
  • інноваційні освітні технології з акцентом на прикладних аспектах у підготовці фахівців - оновлення навчальних курсів відповідно до світової практики та глобальних викликів, створення англомовних магістерських програм ,проведення відкритих лекцій та практичних майстер-класів провідними фахівцями світового рівня в галузі міжнародних відносин, впровадження сучасних інформаційних технологій
  • активне міжнародне співробітництво - надання викладачам та студентам найкращих можливостей для обміну досвідом, навчання та стажування за кордоном, спілкування з відомими особистостями, що є визнаними у світі авторитетами у сфері міжнародних відносин
  • створення умов для професійної самореалізації та кар’єрного зростання випускників Інституту, підтримка постійних зв’язків з роботодавцями України та зарубіжними партнерами.