Кафедра міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій

Завідувач кафедри, доктор політичних наук, професор Сергій Даниленко

Кафедра міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій (ММКТ) була створена у жовтні 2012 року як новий підрозділ спеціальності «Міжнародна інформація» для підготовки фахівців у галузі міжнародної комунікативістики та світових медіа, зокрема міжнародної журналістики. З 2012 р. по грудень 2015 р. в.о. завідувача кафедри був доктор політичних наук, професор Валерій Копійка.

Завдання кафедри – створити умови студентам здобути конкурентні на ринку праці знання та удосконалити навички фахівця у галузі сучасних комунікативних технологій і медіакомунікацій, зокрема міжнародної журналістики, що базуються на опануванні трьох фахових складових:

  1. Глибоких знань та актуальних компетенцій у галузі професійної діяльності – сфери міжнародних відносин
  2. Вільного володіння кількома іноземними мовами
  3. Практичного удосконалення творчих здібностей до написання журналістських текстів та підготовки телерадіопрограм для вітчизняних і світових медіа
  4. Фаховий потенціал випускника кафедри посилюється його умінням застосувати можливості сучасних комунікативних технологій, зокрема, таких, як зв’язки з громадськістю, брендинг, government relations, лобіювання, репутаційний менеджмент, – для вирішення завдань у політичній, економічній та медійній сферах

Слухачі кафедри зможуть працювати у міжнародному середовищі і як журналісти-міжнародники, і як аналітики консолідованої інформації, і як іміджмейкери чи спеціалісти зі зв’язків з громадськістю.

На кафедрі ММКТ працюють 8 викладачів: д. політ. н., проф. Копійка В.В., д. політ. н., к. філол. н., доц. С. І. Даниленко, д. с. н., проф. Ю. В. Романенко, к. філол. н., доц. А. В. Яковець, к. філос. н., доц. І. А. Валевська, к. політ. н., доц. О. В. Шевченко, к. політ. н., доц. Ж. О. Панченко, ас., к. політ. н. О.В.Смирнова.

Кафедра забезпечує викладання на освітніх програмах освітнього рівня «бакалавр» та «магістр» низки обов’язкових професійно-орієнтованих навчальних дисциплін, таких як «Зв’язки з громадськістю», «Теорія комунікації», «Конфліктологія», Іміджелогія», а також із блоку вибіркових дисциплін – «Теорія та практика переговорів», «Міжнародні медіакомунікації», «Теорія і практика міжнародної реклами», «Медіалилейшнз», « «Теорія прийняття рішень у міжнародних відносинах», «Бренд-комунікації», «Риторика (спічрайтинг) у МВ», «Візуальна аналітика й прогностика», «Інформаційна геополітика», «Репутаційний менеджмент», «Етнопсихологія».

У межах спеціалізації на ОП ОР «бакалавр» «Міжнародні комунікації» – «Міжнародні медіакомунікації», а також на ОП ОР «магістр» «Міжнародна журналістика», для яких  кафедра ММКТ є базовою, викладаються спеціальні курси та курси вільного вибору студентів: «Теорія й практика міжнародної журналістики», «Міжнародна медійна аналітика», «Професійні стандарти мас-медіа», «Телевізійний студійний коментар (практикум)», «Майстер-клас аналітичних жанрів», «Майстер-клас «Світові телерадіокорпораці», «Державний брендінг в МВ», «Зв’язки з громадськістю в ДУ», «Психотехнології впливу в МВ», «Медіа й урегулювання конфліктів», «Майстер-клас «Міжнародна PR-практика».

Освітні програми «МІЖНАРОДНІ КОМУНІКАЦІЇ» та «МІЖНАРОДНА ЖУРНАЛІСТИКА»