Кафедра міжнародних фінансів

Завідувач кафедрою, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України - Рогач Олександр Ігорович

Історія кафедри


Кафедра міжнародних фінансів Інституту міжнародних відносин була створена у 1999 році. Вона стала першим в Україні осередком підготовки спеціалістів у сфері міжнародних фінансів. Від початку створення кафедри її очолює доктор економічних наук, проф. О.І. Рогач, фахівець у галузі світової економіки та міжнародних інвестицій.

 

На кафедрі міжнародних фінансів працює 11 викладачів: 5 докторів економічних наук, професорів (О.І. Рогач, І.І. Пузанов, С.А. Циганов, О.В. Сніжко, П.В. Дзюба), 5 доцентів, кандидатів економічних наук (Н.В. Кузнєцова, Н.В. Фаренюк, В.Є. Намонюк, О.В. Підчоса, В.В. Матей), 1 асистент (К.В. Штогрін) та 4 аспіранти.

Кафедра міжнародних фінансів разом із кафедрою світового господарства і міжнародних економічних відносин забезпечує навчальний процес на спеціальності «Міжнародні економічні відносини». Кафедра є профілюючою для бакалаврських та магістерських спеціалізацій «Міжнародні фінанси» та «Міжнародні інвестиції». Викладачі кафедри також читають лекції на інших спеціалізаціях відділень міжнародні економічні відносини, міжнародний бізнес, країнознавство. З 2016 року кафедра є базовим підрозділом для впровадження нової магістерської освітньої програми «Міжнародні фінанси та інвестиції» зі спеціалізаціями «Міжнародна фінансова діяльність» та «Міжнародна інвестиційна діяльність», а з 2019 року  нової міжкафедральної бакалаврської англомовної програми «International Business, Commerce and Finance» («Міжнародний бізнес, комерція та фінанси»).

Викладачами кафедри розроблені і викладаються такі базові нормативні навчальні дисципліни, зокрема як: основи міжнародної мікроекономіки, основи міжнародної макроекономіки, мікро- та макроекономічні основи міжнародного бізнесу, світова економіка, міжнародні фінанси, транснаціоналізація світової економіки, офшорингові фінанси, фінансові системи країн світу, міжнародний аудит і фінансовий аналіз, міжнародний інвестиційний менеджмент, міжнародні інвестиційні проекти, податкова політика зарубіжних країн, злиття і поглинання на глобальних ринках капіталу, міжнародні фінансові ринки, міжнародні фінансові ринки та банківська діяльність, міжнародне портфельне інвестування, стратегічний менеджмент міжнародного підприємства. Серед дисциплін спеціалізації, викладання яких здійснюється викладачами кафедри, такі нормативні та спеціалізовані курси: міжнародний фінансовий менеджмент, податкові системи зарубіжних країн, фондовий ринок зарубіжних країн, фондовий ринок ЄС, фінанси міжнародних підприємств, міжнародна фінансова та ділова аналітика, транскордонні злиття та поглинання, стратегії монетарної політики зарубіжних країн, міжнародне фінансування стартапів, теорії прямих іноземних інвестицій, кредитування міжнародної торгівлі, міжнародний фінансовий інжиніринг, технологічні продукти міжнародних фінансів, інвестиційна кооперація України з ЄС, сучасні стратегії прямого іноземного інвестування, міжнародні інституційні інвестори, інвестиційний клімат  зарубіжних країн, кон'юнктура  міжнародних фінансових ринків, операції на інвестиційних ринках ЄС, стратегії оптимізації міжнародного портфельного інвестування, міжнародний фінансовий та інвестиційний консалтинг, податкова політика зарубіжних країн.

Зусиллями колективу кафедри за участю авторитетних вітчизняних фахівців у галузі міжнародних фінансів підготовлено понад 25 монографій, підручників, навчальних посібників. Фундаментальні підручники: «Міжнародні фінанси» / під ред. проф. О.І. Рогача. К., 2003, «Основи міжнародних фінансів» / під ред. проф. О.І. Рогача. К., 2009, «Основи міжнародних фінансів» / під ред. проф. О.І. Рогача. К., 2014 є базовим навчальним матеріалом для курсів із проблематики міжнародних фінансів. Підручники: «Багатонаціональні підприємства» (К., 2019, проф. Рогач О.І. ), «Теорії міжнародного бізнесу» (К., 2018, проф. Рогач О.І.), «Міжнародні портфельні інвестиції, (К., 2018, проф. О.І. Рогач, доц. П.В. Дзюба).

Серед досягнень кафедри -  захист 4 докторських та 30 кандидатських дисертацій.

На кафедрі створено наукові студентські гуртки, зокрема під керівництвом проф. Циганова С.А., доц. Кузнєцової Н.В.,  доц. Намонюка В.Є. працює гурток «Актуальні проблеми світових фінансів».

 

Освітня програма - МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ ТА ІНВЕСТИЦІЇ
Освітня програма – МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

 

Контакти

каб. 348

Анастасія Хомутова (старший лаборант кафедри)

Телефон: +38 (044) 481-44-89

ел. пошта: kmf_348@ukr.net

Дивіться також