Кафедра міжнародних фінансів

Намонюк
Завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент — Намонюк Василь Євгенович

Історія кафедри

25 років підготовки фахівців-фінансистів та наукових здобутків!

Кафедра міжнародних фінансів Навчально-наукового інституту міжнародних відносин була створена у 1999 році, ставши першим в Україні осередком підготовки спеціалістів у сфері міжнародних фінансів. За чверть століття свого розвитку кафедра виховала плеяду висококласних фахівців, які успішно будують кар'єру у провідних українських та міжнародних фінансових установах, багатонаціональних підприємствах, державних установ.

Навчання на освітніх програмах кафедри, що орієнтовані на актуальні потреби ринку праці, дає студентам глибокі знання та практичні навички у сфері міжнародних фінансів, інвестиційної діяльності та фінансових ринків. Освітні програми кафедри регулярно адаптуються до динамічних змін галузі та вимог роботодавців, забезпечуючи студентів найсучаснішими знаннями та навичками. Завдяки гармонійному поєднанню академічної підготовки світового рівня та тісної співпраці з провідними компаніями, випускники кафедри мають широкі можливості для успішного працевлаштування та стрімкого кар'єрного зростання як в Україні, так і за кордоном.

Від початку створення кафедри її очолював доктор економічних наук, проф. О.І. Рогач, фахівець у галузі світової економіки та міжнародних інвестицій. Упродовж 2020-2023 рр. в.о. завідувача був д.е.н., проф. С.А. Циганов. З серпня 2023 р. кафедру очолює В.Є. Намонюк, к.е.н., доц.

На кафедрі міжнародних фінансів працює 12 викладачів (3 докторів економічних наук, професорів (О.І. Рогач, С.А. Циганов, П.В. Дзюба), 5 доцентів, кандидатів економічних наук (Н.В. Кузнєцова, Н.В. Фаренюк, В.Є. Намонюк, В.В. Матей, О.Є. Литвин), 4 асистенти (А.О. Білоус, О.Л. Гейко, К.В. Штогрін, О. В. Гринь)) та 6 аспірантів.

Кафедра міжнародних фінансів разом із кафедрою світового господарства і міжнародних економічних відносин забезпечує навчальний процес на спеціальності «Міжнародні економічні відносини». Кафедра є профілюючою для бакалаврських та магістерських спеціалізацій «Міжнародні фінанси» та «Міжнародні інвестиції». Викладачі кафедри також читають лекції на інших освітніх програмах інституту. З 2016 року кафедра є базовим підрозділом для впровадження нової магістерської освітньої програми «Міжнародні фінанси та інвестиції» зі спеціалізаціями «Міжнародна фінансова діяльність» та «Міжнародна інвестиційна справа», а з 2019 року – нової міжкафедральної бакалаврської англомовної програми «International Business, Commerce and Finance» («Міжнародний бізнес, комерція та фінанси»).
Освітні програми кафедри мають чітку міжнародну орієнтованість, готуючи студентів до успішної кар'єри у глобальному середовищі. Студенти активно беруть участь у міжнародних проектах, стажуваннях та конкурсах, показуючи високі результати на міжнародному рівні.

Викладачами кафедри розроблені і викладаються такі базові навчальні дисципліни: основи міжнародної мікроекономіки, мікро- та макроекономічні основи міжнародного бізнесу, світова економіка, міжнародні фінанси, багатонаціональні підприємства, офшорингові фінанси, фінансові системи країн світу, міжнародний аудит і фінансовий аналіз, міжнародний інвестиційний менеджмент, міжнародні інвестиційні проекти, злиття і поглинання на глобальних ринках капіталу, міжнародні фінансові ринки, міжнародні фінансові ринки та банківська діяльність, міжнародне портфельне інвестування, стратегічний менеджмент міжнародного підприємства, економіка міжнародної фірми, міжнародні інвестиційні проекти: кейс-стаді. Серед дисциплін спеціалізації, викладання яких здійснюється викладачами кафедри, такі нормативні та спеціалізовані курси: міжнародний фінансовий менеджмент, міжнародний податковий менеджмент, фондовий ринок зарубіжних країн, фінанси міжнародних підприємств, міжнародна фінансова аналітика,  бізнес-аналітика міжнародних фінансових ринків, транскордонні злиття та поглинання, стратегії монетарної політики зарубіжних країн, міжнародне фінансування стартапів, теорії прямих іноземних інвестицій, кредитування міжнародної торгівлі, міжнародний фінансовий інжиніринг, технологічні продукти міжнародних фінансів, міжнародні інституційні інвестори, операції на інвестиційних ринках ЄС, стратегії оптимізації міжнародного портфельного інвестування, міжнародний фінансовий та інвестиційний консалтинг, операції на європейських інвестиційних та фінансових ринках, міжнародні платіжні системи, глобальні корпорації на міжнародних ринках, стратегічний менеджмент міжнародного підприємства, операції на світових ринках деривативів, бізнес-план міжнародного інвестиційного проекту, соціальна відповідальність міжнародних підприємств, фінансові технології міжнародних банків, цифровий маркетинг у міжнародній комерції.

Зусиллями колективу кафедри за участю авторитетних вітчизняних фахівців у галузі міжнародних фінансів підготовлено близько 40 монографій, підручників, навчальних посібників. Зокрема: «Міжнародні фінанси» / під ред. проф. О.І. Рогача. К., 2003, «Основи міжнародних фінансів» / під ред. проф. О.І. Рогача. К., 2009, «Основи міжнародних фінансів» / під ред. проф. О.І. Рогача. К., 2014 є базовим навчальним матеріалом для курсів із проблематики міжнародних фінансів. Підручники: «Багатонаціональні підприємства» (К., 2019, проф. Рогач О.І. ), «Теорії міжнародного бізнесу» (К., 2018, проф. Рогач О.І.), «Міжнародні портфельні інвестиції, (К., 2018, проф. О.І. Рогач, доц. П.В. Дзюба), «Багатонаціональні підприємства в Китаї» (К., 2023, проф. Рогач О.І.),  «Спеціальні економічні зони та вплив іноземного капіталу на економічний розвиток країн, що розвиваються». (К., 2023, доц. Кузнєцова Н.В.)

Серед досягнень кафедри -  захист 5 докторських та понад 30 кандидатських дисертацій.

На кафедрі створено наукові студентські гуртки, зокрема під керівництвом проф. Циганова С.А., доц. Кузнєцової Н.В.,  доц. Намонюка В.Є. працює гурток «Актуальні проблеми глобальних фінансів».
Викладачі кафедри (проф. Дзюба П.В., доц. Намонюк В.Є., доц. Матей В.В.) здійснюють керівництво студентами для участі в дослідницькому конкурсі CFA Institute Research Challenge. Неодноразово команди студентів виходили до фіналу цього престижного конкурсу.

Освітня програма - МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ ТА ІНВЕСТИЦІЇ
Освітня програма – МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Освітня програма – МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС, КОМЕРЦІЯ ТА ФІНАНСИ

Приєднуйтесь до успішної та інноваційної спільноти кафедри міжнародних фінансів та будуйте яскраву кар'єру у захоплюючому світі глобальних фінансів та інвестицій!

 

Контакти

каб. 348

Анастасія Хомутова (старший лаборант кафедри)

Телефон: +38 (044) 481-44-89

ел. пошта: kmf_348@ukr.net