Викладачі

Image
Даниленко Сергій Іванович
Даниленко Сергій Іванович
доктор політичних наук, кандидат філологічних наук
завідувач кафедри міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій відділення "Міжнародна інформація", професор
вплив комунікативних технологій на формування громадянського суспільства, політична комунікація і мас-медіа, міжнародна журналістика, медіа-конвергенція

Дисципліни: Теорія та практика комунікації, Прес-служба, Прес-служба зовнішньополітичних відомств, Теорія масової комунікації, Міжнародні медіакомунікації, Медійна аналітика, Пропаганда і контрпропаганда, Сучасні друковані медіа.

Монографія: «Громадянський вимір комунікаційної революції: Модернізація суспільних комунікацій від друкарського верстата до соціальних мереж» (2010). У роботі досліджується роль комунікації у процесі формування громадянського суспільства, вплив змін у інформаційно-комунікаційній сфері на перебіг та стан соціальної і політичної системи, як окремих країн, так і у масштабі світу.

 

Закінчив Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка, факультет журналістики (1992р).

Шеф-редактор газети ІМВ «Міжнародник» (з 2002 р).

Науковий керівник низки досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку.

Член Національної спілки журналістів України.

danylenko@knu.ua

Google Scholar

Image
Романенко Юрій Вікторович
Романенко Юрій Вікторович
доктор соціологічних наук
професор
сучасні психотехнології, спічрайтинг, аналіз соціальних систем, соціальна психологія організацій, етносоціологія

Дисципліни: Аналіз соціальних систем, Спічрайтинг, Політична психологія, Сучасні психотехнології, Нейролінгвістичне програмування.

Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, філософський факультет, відділення політології (1996р.). 

Академік Академії наук Вищої школи України. Керівник товариства НЛП - технологій.

romanenko.jura@knu.ua

Google Scholar

Image
Валевська Інна Анатоліївна
Валевська Інна Анатоліївна
кандидат філософських наук
доцент
конфліктологія, теорія та практика переговорів, психологічні аспекти сучасних інформаційних процесів

Дисципліни: Конфліктологія та теорія переговорів, Інформаційна екологія, Спеціальні інформаційні операції , Аналітика кризових ситуацій.

Закінчила Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка,  філософський факультет (1990 р.).

valevska@knu.ua

Google Scholar

Image
Шевченко Олена Володимирівна
Шевченко Олена Володимирівна
кандидат політичних наук
доцент
міжнародні комунікативні технології, корпоративний PR, територіальний брендінг і маркетинг, соціальна відповідальність як складова PR-діяльності

Дисципліни: Зв’язки з громадськістю, Державний брендінг в міжнародних відносинах, GR- та лобі- технології в міжнародних відносинах; Корпоративна соціальна відповідальність в PR, Інтернет-PR.

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка економічний факультет та факультет журналістики (1997 р.).

Лауреат премії НАН України для молодих вчених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи (2003р.).

shevchenko_olena@knu.ua

Google Scholar

Image
Яковець Анатолій Володимирович
Яковець Анатолій Володимирович
кандидат філологічних наук
доцент
інформаційне суспільство, розвиток міжнародного телерадіопростору, специфіка зовнішньополітичних комунікативних технологій, правове регулювання інформаційної галузі, PR

Дисципліни: Іміджелогія, Фабрики думки, Теорія і практика реклами, Міжнародна PR-практика, Професійні стандарти мас-медіа, Зв’язки з громадськістю в державних, фінансових установах та міжнародних відносинах, Теорія і практика міжнародної реклами.

Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1991 р.).

Член Національної спілки журналістів України, нагороджений Золотою медаллю «Незалежність», лауреат багатьох телерадіофестивалів. Нагороджений дипломом першого ступеню МОН за підручник «Телевізійна журналістика: теорія і практика» (найкращий науково-методичний проект 2010р.).

yakovets_a@knu.ua

Google Scholar

Image
Сербіна Наталя Федорівна
Сербіна Наталя Федорівна
кандидат історичних наук
доцент

Автор 85 наукових ( з них 3 – в іноземних виданнях) та навчально-методичних праць з країнознавства країн пострадянського простору, країн Європи, в т.ч. навчальних посібників:  «Малі країни Європи» (2007, у співавторстві), «Країнознавство. Країни СНД, Європи і Північної Америки: навч. посіб.» (2009, у співавторстві), «Країнознавство: країни пострадянського простору, Європи і Північної Америки» (2012, у співавторстві), «Вступ до університетських студій: Країнознавство» (2016), підручників: «Країнознавство» (2009 та 2012, у співавторстві), «Страноведение: учебник» (2012, у співавторстві), «Регіонознавство» (2014, у співавторстві), «Регіонознавство: Підручник» (2017, у співавторстві); «Вступ до міжнародного регіонознавства: Навчальний посібник» (2018, у співавторстві); «Регіональні студії: країни Балтійсько-Чорноморського простору: Підручник» (2019, у співавторстві); «Regional Studies: Countries of the Baltic – Black Sea Area» (2020, у співавторстві) та інших.

Image
Хлистун
Хлистун Ганна Юріївна
кандидат політичних наук
асистент

На 1-4 курсах бакалаврату та 1 і 2 курсах магістратури спеціальностей «Міжнародні комунікації», «Міжнародна журналістика», на другій вищій освіті, в Інституті журналістики, у Військовому інституті  були прочитані нормативні курси та спецкурси та проведені семінарські заняття з дисциплін:

 • нормативний курс «Теорія та практика міжнародної журналістики»;
 • нормативний курс «Медіаправо та медіаетика»;
 • нормативний курс «Майстерклас «Національні та зарубіжні масмедіа»»;
 • нормативний курс «Міжнародна медійна аналітика»;
 • нормативний курс «Державний PR»;
 • нормативний курс «Зв’язки з громадськістю в міжнародних відносинах »;
 • нормативний курс «Корпоративна соціальна відповідальність в PR»;
 • нормативний курс  «Основи візуальних комунікацій»;
 • нормативний курс  «PR медіасфери»;
 • нормативний курс «Тематична спеціалізація (міжнародні відносини)»;
 • нормативний курс «Міжнародна журналістика: конткент»;
 • нормативний курс «Тематика сучасних медіа».

За звітний період розробила і підготувала нові спецкурси: «Теорія та практика міжнародної журналістики»; «Медіаправо та медіаетика»; «Майстерклас «Національні та зарубіжні масмедіа».

 З 2016 року займається наповненням сайту і архіву наукових журналів «Актуальні проблеми міжнародних відносин» та «Вісник КНУ, серія Міжнародні відносини», а з 2019 року стала заступником відповідального редактора цих двох журналів.

khlystun_a@knu.ua

Google Scholar

ORCID

Image
Чорненко Алла Анатоліївна
Чорненко Алла Анатоліївна
старший лаборант кафедри