Дайджест діяльності Центру досконалості Жана Моне за 2019 рік

Дайджест діяльності Центру досконалості Жана Моне за 2019 рік

Вересень 2019

 1. 19-21 вересня 2019 р. проф. К. В. Смирнова взяла участь у міжнародній конференції «Транспонування рамок конкуренції ЄС – тенденції та виклики: Східна Європа» в Університеті Оксфорду. Конференція зібрала 16 молодих та досвідчених науковців, які досліджували тему торговельних відносин ЄС із трьома країнами Східного партнерства – Грузією, Молдовою та Україною – та роль конкурентної бази у просуванні цього процесу. Конференція стала платформою для обміну досвідом щодо ефективної побудови рамок конкуренції у трьох вищезазначених державах на основі найкращих практик ЄС. Конференція включала три експертні групи, де науковці проаналізували значення конкурентної бази для внутрішньої та зовнішньої торгівлі ЄС; обговорили відповідний досвід ЄС та висновки щодо країн, що розвиваються, які можуть бути актуальними для країн Східного партнерства у процесі зміцнення відповідних рамок конкуренції; проаналізували законодавство про конкуренцію та правозастосування в Україні. Крім того, молоді науковці мали змогу представити свої поточні дослідження та отримати відгуки та пропозиції щодо їх подальшого розвитку. Конференцію було організовано та підтримано юридичним факультетом, а також Коледжем Сомервілла. Проф. К. В. Смирнова виступала із науковою доповіддю щодо основних проблем конкурентного законодавства України в процесі наближення законодавства до норм права ЄС.
 2. Експерт Центру досконалості Жана Моне К. В. Смирнова взяла участь у практичному тренінгу для адвокатів із темою «Право Європейського Союзу у правових позиціях Суду ЄС». Практикум проводився юридичним порталом Ratio Dicidenti та акредитований Національною асоціацією адвокатів України.
 3. Експерти Центру досконалості Жана Моне К. В. Смирнова та О. В. Святун взяли участь у продовжені практичного тренінгу для адвокатів із темою «Право Європейського Союзу у правових позиціях Суду ЄС». Практикум проводився юридичним порталом Ratio Dicidenti та акредитований Національною асоціацією адвокатів України.

 

Жовтень 2019 року

 1. Керівник Центру досконалості Жана Моне О. І. Шнирков дав інтерв’ю щодо економічних наслідків Brexit для України для новинного порталу «Сьогодні».
 2. Керівник Центру досконалості Жана Моне О. І. Шнирков дав інтерв’ю новинному порталу «Сьогодні» щодо економічних відносин України та США на сучасному етапі.
 3. Члени Центру взяли участь в міжнародній науково-теоретичній конференції «Стратегічне позиціонування України в сучасному міжнародному просторі», яка відбулась з нагоди 75-річчя Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 4. Керівник Центру досконалості Жана Моне О. І. Шнирков представив доповідь про науково-методичне забезпечення навчального процесу освітніх програм «Міжнародні економічні відносини» (2015-2019 рр.) під час засідання Вченої ради Інституту міжнародних відносин.
 5. Експерт Центру досконалості Жана Моне Н. О. Піпченко підготувала у співавторстві з М. М. Рижковим розділ до підручнику «Стратегічні комунікації» щодо євроінтеграційного контексту стратегічних комунікацій України.
 6. Експерт с економіки ЄС О.А. Чугаєв:

  - був рецензентом докторської дисертації доцента Г. О. Шамборовського  на тему «Закономірності досягнення добробуту населення в умовах трансформації міжнародних інтеграційних об’єднань», зокрема в дисертації розглянуті показники добробуту в ЄС та наслідки європейської інтеграції України для економічного добробуту.

  - провів засідання підсекції «Економіка європейської інтеграції» в межах міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин».

 7. Директор Інституту міжнародних відносин і керівник секції з політики ЄС Центру досконалості Жана Моне В. В. Копійка провів окремі зустрічі з представником Європейської комісії Жаном-Крістофером Бельярдом та Віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Д. І. Кулебою. Згодом високі запрошені гості провели для студентів тематичні лекції.
 8. Керівник Центру досконалості Жана Моне О. І. Шнирков взяв участь у засіданні Науково-методичної комісії «Міжнародні економічні відносини» сектору освіти Науково-методичної ради МОН України. Під час засідання було обговорено питання поглиблення освітніх компетентностей щодо європейської та євроатлантичної інтеграції в Державному стандарті спеціальності.
 9. Експерт Центру досконалості Жана Моне К. В. Смирнова взяла участь у підготовці онлайн-курсу для адвокатів «Право Європейського Союзу у правових позиціях Суду ЄС».

 

Листопад 2019 року

 1. Керівник Центру досконалості Жана Моне, проф. О. І. Шнирков взяв участь у International Erasmus+ Week in Ukraine (Jean Monnet Day) та виступив з інформацією для всіх учасників проектів Жана Моне щодо новітніх вимог Державних стандартів з вищої освіти у сфері гуманітарних наук щодо обов'язкових компетентностей з європейської та євроатлантичної інтеграції для випускників бакалаврських, магістерських та аспірантських програм (08/11/2019).
 2. Експерт Центру досконалості Жана Моне, проф. К. В. Смирнова взяла участь у вступному семінарі з впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС для членів Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом (08/11/2019).
 3. Керівник Центру досконалості Жана Моне, проф. О. І. Шнирков дав інтерв’ю для новинного порталу «Сьогодні» щодо технічного регулювання в ЄС та Україні сучасної системи підтримки промисловості та сприяння економічному розвитку.
 4. Під керівництвом проф. К. В. Смирнової захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Н. Боднар на тему «Правове регулювання співробітництва між Україною та Європейським Союзом у сфері юстиції».

 

Грудень 2019 року

 1. Експерт центру досконалості Жана Моне доц. С. Маковський пройшов навчання і обраний експертом з акредитації освітніх програм за галузями знань: 052 "Політологія" і 291 "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" із внесенням до державного реєстру експертів з акредитації освітніх програм.
 2. Експерт центру досконалості Жана Моне доц. С. Маковський брав участь у щорічному засіданні наглядової ради Європейського центру Люблінського університету імені Марії Складовської-Кюрі. Під час засідання розповів учасникам про створення Центру і запросив до подальшої співпраці щодо дослідження і викладання європейських студій у Східній Європі.
 3. Члени Центру взяли участь в міжнародній науково-теоретичній конференції ««Еволюція Європейського Союзу: основні виклики сучасності та перспективи», присвячена 10-річчю вступу в силу Лісабонських договорів, організована кафедрою порівняльного і європейського права та Науково-експертним центром європейського та порівняльного права. Конференцію відкрив Голова Представництва ЄС в Україні, Посол Матті Маасікас, директор Інституту Валерій Копійка та керівник EU Project "Pravo-Justice" Довидас Віткаускас.

 

 • Керівник Центру досконалості Жана Моне, проф. О. І. Шнирков дав коментар новинному порталу «Сьогодні» щодо створення вільних економічних зон між Україною та Молдовою.
 • Експерт Центру досконалості Жана Моне Н. О. Піпченко взяла участь в міжнародній науково-практичній конференції «Міжнародна інформація / міжнародна комункація: історія, сучасність і перспективи», яка відбулась в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Захід організовано кафедрами міжнародної інформації та міжнародних медіа-комунікацій і комунікативних технологій ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка.

Програма конференції.

Матеріали конференції.

 

 • Академічний координатор Центру досконалості Жана Моне, проф. О. І. Шнирков, як офіційний опонент, взяв участь у засіданні Вченої ради Тернопільського національного економічного університету щодо здобуття наукового ступеня доктора економічних наук І. Лищинським. Тема дисертаційної роботи – «Стратегії глокалізації для формування полюсів розвитку в Європі».
 • Академічний координатор Центру досконалості Жана Моне, проф. О. І. Шнирков затвердив дослідницьку тему «Синхронізація ділових циклів України, Грузії, Молдови з ЄС в умовах економічної інтеграції» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Т. Золосом.