Періодичні видання

Актуальні проблеми міжнародних відносин


У збірнику наукових праць висвітлюються актуальні політичні проблеми міжнародних відносин; сучасна система міжнародного права; особливості розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин, соціально-економічного та інноваційного розвитку зарубіжних країн.

Тематичні рубрики:

 1. Міжнародні відносини
 2. Міжнародне право
 3. Світове господарство і міжнародні економічні відносини
 4. Міжнародний бізнес
 5. Міжнародна інформація

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України (категорія Б), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії з юридичних, економічних, політичних наук (спеціальності – 051, 052, 072, 073, 081, 291, 292, 293).

Рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки від 06.03.2020 р.

Сайт журналу

Вимоги до публікації статей у збірнику "Актуальні проблеми міжнародних відносин" 

Матеріали, які автор подає до редакції:

 1. Електронний файл статті у форматі .dос або .docx. Назва файлу - прізвище автора.
 2. У електронному листі на адресу редакції (ananavov@ukr.net, lab101@ukr.net) автор вказує свій контактний телефон та електронну адресу для листування.

Вимоги до наукових статей збірника наукових праць «Актуальні проблеми міжнародних відносин»

Вимоги розроблені з урахуванням державних і міждержавних норм, правил та стандартів написання наукових статей. Взято до уваги присвоєння збірнику наукових праць «Актуальні проблеми міжнародних відносин» міжнародного стандартного номеру видань ISSN. Враховано те, що збірник реєструється в міжнародній реферативній базі ІНЦ Skopus.

Зразок оформлення рисунків у статті для публікації в збірнику

Зразок оформлення таблиць у статті для публікації в збірнику

Статті науково-педагогічних працівників, докторантів і аспірантів ННІМВ друкуються безплатно.

Вісник КНУ Міжнародні відносини

Запрошуємо до публікації статей викладачів, науковців і аспірантів в періодичному виданні НН Інституту міжнародних відносин "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини"

Відповідальний редактор - професор Микола Дорошко

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України (категорія Б) у галузі юридичних наук (спеціальність 293), Рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти та науки України від 30.11.2021 р.; (категорія В) у галузі політичних і економічних наук (спеціальності – 051, 052, 072, 073, 081, 291, 292) та зареєстровано Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію Серія КВ. № 24888-14828Р від 30.06.21

Мета журналу  — публікування рецензованих дослідницьких статей, які містять оригінальні наукові результати зі спеціальностями 291 “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”, 292 “Міжнародні економічні відносини“ та 293 “Міжнародне право", а також матеріалів оглядового або науково-методичного характеру (рецензії на монографії або статті; огляди-презентації нових видань; огляди дисертацій тощо).

Види публікацій: вступне слово редактора, дослідницькі статті, оглядові статті, інформація про виправлення.

Проблематика публікацій:

 • моделювання міжнародних відносин;
 • зовнішня політика України;
 • міжнародна і регіональна безпека та стабільність;
 • міжнародні системи та глобальний розвиток;
 • теорії цивілізацій;
 • європейська інтеграція;
 • історія міжнародних відносин;
 • енергетична проблематика у міжнародних відносинах;
 • конфліктологія та теорії переговорів;
 • міжнародна журналістика;
 • етносоціологія;
 • інформаційне суспільство;
 • країнознавство;
 • питання регіональної безпеки;
 • глобальні проблеми міжнародного економічного розвитку;
 • світова економіка і міжнародні фінанси;
 • сталий розвиток;міжнародне публічне право;
 • міжнародне гуманітарне право;правові питання міжнародної безпеки.

Сайт журналу

Щоб подати статтю, авторам треба зайти до рубрики "Вимоги до подання"

Покрокова інструкція для авторів, які хочуть завантажити статтю на сайт Вісника Міжнародних відносин

Збірники наукових праць

Актуальні проблеми міжнародних відносин 141/2019

Актуальні проблеми міжнародних відносин 148/2021

Актуальні проблеми міжнародних відносин 153/2022

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка №1(53)/2021

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка №2(54)/2021

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка №1(55)/2022

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка №2(56)/2022

Періодичні видання Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які були фаховими до 13.03.2020 р.

Веб-сайт періодичних видань Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які були фаховими до 13.03.2020 р.

 

 


 

Міжнародні відносини. Серія "Політичні науки"


Висвітлено актуальні проблеми міжнародних відносин.

Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів.

Збірник наукових праць внесено до переліку електронних наукових фахових видань України з політичних наук.  Наказ Міністерства освіти і науки України № 153 від 14 лютого 2014 року  

 

Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки"


Висвітлено актуальні особливості міжнародних економічних відносин. Збірник наукових праць внесено до переліку електронних наукових фахових видань України з економічних наук.  Наказ Міністерства освіти і науки України № 455 від 15 квітня 2014 року.

Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів.

 

Журнал європейського та порівняльного права


Висвітлено актуальні особливості міжнародного та європейського права, співробітництво між Україною та Євросоюзом.

Для викладачів, наукових співробітників, здобувачів наукових ступенів і студентів.

Журнал внесено до переліку електронних наукових фахових видань України з юридичних наук.  Наказ Міністерства освіти і науки України № 515 від 16 травня 2016 року.