Періодичні видання

Актуальні проблеми міжнародних відносин


У збірнику наукових праць висвітлюються актуальні політичні проблеми міжнародних відносин; сучасна система міжнародного права; особливості розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин, соціально-економічного та інноваційного розвитку зарубіжних країн.

Тематичні рубрики:

  1. Міжнародні відносини
  2. Міжнародне право
  3. Світове господарство і міжнародні економічні відносини
  4. Міжнародний бізнес
  5. Міжнародна інформація

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України (категорія Б), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії з юридичних, економічних, політичних наук (спеціальності – 051, 052, 072, 073, 081, 291, 292, 293).

Рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки від 06.03.2020 р.

Сайт журналу

 

Вимоги до публікації статей у збірнику "Актуальні проблеми міжнародних відносин" 

Матеріали, які автор подає до редакції:

  1. Електронний файл статті у форматі .dос або .docx. Назва файлу - прізвище автора.
  2. У електронному листі на адресу редакції (ananavov@ukr.net, lab101@ukr.net) автор вказує свій контактний телефон та електронну адресу для листування.

Вимоги до наукових статей збірника наукових праць «Актуальні проблеми міжнародних відносин»

Вимоги розроблені з урахуванням державних і міждержавних норм, правил та стандартів написання наукових статей. Взято до уваги присвоєння збірнику наукових праць «Актуальні проблеми міжнародних відносин» міжнародного стандартного номеру видань ISSN. Враховано те, що збірник реєструється в міжнародній реферативній базі ІНЦ Skopus.

Зразок оформлення рисунків у статті для публікації в збірнику

Зразок оформлення таблиць у статті для публікації в збірнику

Статті науково-педагогічних працівників, докторантів і аспірантів ННІМВ друкуються безплатно.

Періодичні видання Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які були фаховими до 13.03.2020 р.

Веб-сайт періодичних видань Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які були фаховими до 13.03.2020 р.

 

Вісник КНУ Міжнародні відносини


Висвітлено актуальні проблеми міжнародних відносин, питання сучасної системи міжнародного права, особливості розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин.

Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів.

Збірник наукових праць внесено до переліку наукових фахових видань України з юридичних, політичних і економічних наук. Постанова Президії ВАК України № 1-05/8 від 22.12.10


 

Міжнародні відносини. Серія "Політичні науки"


Висвітлено актуальні проблеми міжнародних відносин.

Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів.

Збірник наукових праць внесено до переліку електронних наукових фахових видань України з політичних наук.  Наказ Міністерства освіти і науки України № 153 від 14 лютого 2014 року  

 

Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки"


Висвітлено актуальні особливості міжнародних економічних відносин. Збірник наукових праць внесено до переліку електронних наукових фахових видань України з економічних наук.  Наказ Міністерства освіти і науки України № 455 від 15 квітня 2014 року.

Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів.

 

Журнал європейського та порівняльного права


Висвітлено актуальні особливості міжнародного та європейського права, співробітництво між Україною та Євросоюзом.

Для викладачів, наукових співробітників, здобувачів наукових ступенів і студентів.

Журнал внесено до переліку електронних наукових фахових видань України з юридичних наук.  Наказ Міністерства освіти і науки України № 515 від 16 травня 2016 року.