Наукова робота

НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

На основі науково-педагогічного доробку кафедри склалася сучасна наукова школа з міжнародного приватного права, що має авторитет серед наукових та навчальних закладів України і зарубіжжя. Наукові дослідження проводяться за наступними напрямками: методологія міжнародного приватного права, теорія колізійного права, кодифікація цивільного права, кодифікація міжнародного приватного права, міжнародне приватне трудове право, транскордонна неспроможність, міжнародне торговельне та інвестиційне право, міжнародний комерційний арбітраж, міжнародний цивільний процес, право інтелектуальної власності, міжнародне сімейне право.

 

ЗАКОНОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Значний вклад в розвиток сучасної системи законодавства України було зроблено вченими кафедри міжнародного приватного права, завдяки активній участі в національному та міжнародному законотворенні. Вчені кафедри прийняли участь в розробці нового Цивільного кодексу України, Закону України «Про міжнародне приватне право» та інших нормативних актів, а також у науковому коментуванні цих документів.

Професор А.С. Довгерт брав участь у написанні Модельного цивільного кодексу, Модельного трудового кодексу та ряду інших модельних законів. Як член урядових делегацій України на дипломатичних сесіях Гаазької конференції з міжнародного приватного права, А.С.Довгерт взяв участь у підготовці низки проектів та остаточних текстів конвенцій.

У судовому спорі стосовно приналежності музейних коштовностей, який умовно називають «справа золото скіфів» Верховний суд Нідерландів ухвалив остаточне рішення на користь України. Справа тривала 9 років. Експертом виступив професор Анатолій Довгерт. Це видатна перемога в юридичній битві України з російським агресором!

Бірюков О.М. брав участь у розробці Модельного закону для країн СНД «Про ринок цінних паперів» (1998-2000 р.), проекту Модельного закону «Про неспроможність банків» (2003-2004 р.), Конвенції УНІДРУА щодо уніфікації матеріальних норм у сфері обігу цінних паперів, що утримуються посередниками (2002-2009 р.), а також у Міжнародних стандартах Світового банку банкрутства фізичних осіб (2011-2013 р.).

Кафедра забезпечує читання лекцій та проведення практичних занять з навчальних дисциплін «міжнародне приватне право», «порівняльне цивільне право», «міжнародний цивільний процес», «порівняльний цивільний процес», «міжнародний комерційний арбітраж» та інші дисципліни, пов’язані із забезпеченням правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Кафедрою запроваджено новітні форми навчального процесу, зокрема проведення занять у форматі кейс-стаді спільно з фахівцями провідних юридичних компаній (“Baker & McKenzie”, «Василь Кісіль та партнери», “DLA Piper», «Ілляшев та партнери» та інші).

Для читання спеціальних курсів кафедра запрошує фахівців з Національної академії наук України, Адміністрації Президента України, Антимонопольного комітету України, Верховного суду України, а також юристів-практиків.

 

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ: МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ

За останні роки на кафедрі міжнародного приватного права авторським колективом викладачів були підготовані наступні монографії та підручники:

  1. Muraviov V., Mushak N.,Tarakhonych T. Juridical tribune. International Agreements of the European Union and acquis of the European Union. October 2020. – Vol. 10. – Special Issue. – Р. 49-72. (у співавторстві, 0,4 друк.арк.).
  2. Бірюков О.М. Cтановлення і розвиток конкурсного права в сучасній Україні // Український часопис міжнародного права. – 2020, № 3. – с. 76-80.
  3. Оновлення Цивільного кодексу України: формування підходів: колективна монографія / за ред. проф. Довгерта А.С. і проф. Харитонова Є.О. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 674 с.
  4. Концепція оновлення Цивільного кодексу України. – К.: Видавничий дім «АртЕк», 2020. – 128 с.
  5. Довгерт А.С. Оновлення (рекодифікація) цивільного законодавства: передумови, основні напрями, перспективи // Правова наука України: сучасний стан, виклики та перспективи розвитку: монографія / редкол.: О. В. Петришин (голова редкол.), В. А. Журавель (заст. голови редкол.), Н. С. Кузнєцова (заст. голови редкол.) [та ін.] ; Нац. акад. прав. наук України. – Харків : Право, 2021. – С.437 – 449.
  6. Довгерт А.С. Основні чинники і передумови оновлення цивільного законодавства України, напрями рекодифікації // Рекодифікація (оновлення) цивільного законодавства: проблеми та перспективи: монографія. – К.: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – 702 с.
  7. Велика Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Х.: Право, 2021. Т.13: Міжнародне приватне право / редкол. А.С. Довгерт (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. ім. В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків: Право, 2021.
  8. Велика Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Х.: Право, 2021. Т.13: Міжнародне приватне право / редкол. А.С. Довгерт (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. ім. В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків: Право, 2021.