Кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин

Завідувач кафедрою, доктор економічних наук, професор, професор програми Жана Моне Шнирков Олександр Іванович

Підготовку фахівців за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» в Київському державному університеті імені Тараса Шевченка розпочато в 1972 році, коли на факультеті міжнародних відносин та міжнародного права було відкрито спеціальність «Міжнародні економічні відносини».


ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ

КАФЕДРИ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА І МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН: 1974-2019 рр.

На кафедрі працюють 14 штатних викладачів, а саме: 7 докторів наук, професорів (Шнирков О.І., Філіпенко А.С., Заблоцька Р.О., Резнікова Н.В., Мазуренко В.І., Чугаєв О.А., Русак Д.М.), 4 кандидатів наук, доцентів (Хватов Ю.Ю., Поліщук Л.С., Негода А.В., Шворак Л.О.), кандидат наук, асистент Бех К.А., асистент Шепель О. С., 2 асистенти (Шепель О.С. та Левітан А.А.), доц. Нанавов А.С. – 0,5 ставки. В процесі реалізації освітніх програм кафедри активно залучаються викладачі інших кафедр Інституту та Університету, а також фахівці компаній, державних установ, інших українських та закордонних університетів, міжнародних організацій для проведення спецкурсів та майстер-класів.


Пріоритетні напрями роботи кафедри:

  • забезпечення високої якості підготовки фахівців у сфері міжнародних економічних відносин,   
    проведення наукових досліджень проблем розвитку світового господарства і міжнародних економічних відносин студентами, аспірантами, докторантами, викладачами кафедри,
  • розширення та поглиблення міжнародного співробітництві у сферах вищої освіти та наукових дослідженнях,
  • активізація роботи зі студентами,
  • підготовка кадрового резерву кафедри.   
     

Наші випускники можуть займати первинні посади: економіст, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, економіст з планування, економіст з фінансової роботи, оглядач з економічних питань, економіст з договірних та претензійних робіт, викладач (асистент) вищого навчального закладу, фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку, консультант з економічних питань, економічний радник, аташе, дипломатичний агент, дипломатичний кур’єр, перекладач з іноземної мови.   

Серед 3500 випускників кафедри з 46 країн Президент України, Голова Верховної Ради України, керівники міжнародних економічних організацій, депутати Верховної Ради України та парламентарії зарубіжних країн, міністри та керівники державних установ, посли України та зарубіжних країн, керівники компаній, доктори наук, професори.

 

Кафедра проводить численні майстер-класи та конференції.

Видання «40 РОКІВ ДОСВІДУ: ОСВІТНІ ТА НАУКОВІ ПРОГРАМИ З МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН»

 

Освітня програма «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ» 

Контакти

м. Київ, вул. Ю. Іллєнка 36/1, каб. 313

Старший лаборант – Медведєва Тетяна Олександрівна

Методист – Сухомлинова Ольга Володимирівна


Концепція розвитку кафедри у 2021-2025 рр.

Сторінка кафедри у Facebook