Конкурс від Президентського фонду Леоніда Кучми "Україна"

Президентський фонд Леоніда Кучми "Україна"

Благодійна організація Президентський фонд Леоніда Кучми "Україна" оголошує конкурс серед студентів на тему:  «Міжнародно-правові наслідки збройної агресії рф проти України» зі спеціальності «міжнародне право»

Теми наукових робіт:

  1. Механізми притягнення до відповідальності за вчинення міжнародних злочинів.
  2. Способи забезпечення індивідуальної та матеріальної кримінальної відповідальності за вчинення злочину агресії.
  3. Шляхи відшкодування шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії російської федерації.

Мета конкурсу: заохотити українську молодь до активної участі у роботі з притягнення рф до відповідальності за геноцид українського народу та злочини проти людяності.

Завдання конкурсу: студент повинен запропонувати свій погляд  на практичні аспекти досліджуваної проблематики, показати  механізм практичного застосування або зміну існуючої практики та законодавства, які принесуть практичну користь для України.

Учасники конкурсу: студенти вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації за спеціальністю «міжнародне право»

Організація конкурсу:

  1. Наукова робота разом з особистою анкетою учасника конкурсу (форма додається) надсилаються в електронному вигляді за адресою: iir2020@ukr.net (в темі листа зазначити: «конкурс») до 10 жовтня 2023 р.
  2. Конкурсна комісія з-поміж висококваліфікованих фахівців опрацьовує наукові роботи, оцінює їх у балах та визначає рейтинги учасників конкурсу. Максимальний бал – 100.
  3. За підсумками рейтингування конкурсна комісія визначає переможців конкурсу і вносить пропозиції щодо їх преміювання.
  4. Оприлюднення підсумків конкурсу та преміювання переможців відбудуться на урочистому зібранні.

Преміювання переможців конкурсу:
 
Умовами конкурсу передбачаються перша, друга, третя та заохочувальна премії у вигляді грошових стипендій Президентського фонду Леоніда Кучми «Україна». Кількість премій по темах визначатиметься з урахуванням кількості учасників конкурсу, рівня і якості їх робіт. Найкращі роботи буде оприлюднено у спеціальному збірнику у вигляді статей, підготованих на базі наукових робіт. Вимоги до обсягу та оформлення статей буде повідомлено їхнім авторам додатково.
 

Вимоги до обсягу:

Загальний обсяг наукової статті (відомості про автора, назва, текст, список використаних джерел) має бути 15–20 сторінок.

Технічні вимоги до оформлення тексту: шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – одинарний. Стаття подається українською або англійською мовами.

Конкурсна комісія:

Голова: Буроменський М.В. – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка (м.Київ)

Члени: Гайдуцький П.І. - доктор економічних наук, професор, директор                             
Інституту стратегічних оцінок, академік Національної академії аграрних наук (м.Київ)

Шпакович О.М. – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри порівняльного і європейського права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка (м.Київ)

Білас І.Г. – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри порівняльного і європейського права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка (м.Київ)

Буткевич О.В. - доктор юридичних наук, доцент,  професор кафедри міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка,  Президент Української асоціації міжнародного права (м.Київ)

Репецький В.М. – кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного права Львівського національного університету ім. І. Франка (м.Львів)

Гнатовський М.М. – кандидат юридичних наук, доцент, суддя Європейського суду з прав людини (м.Київ)

Кориневич А.О. – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка, посол з особливих доручень МЗС України (м. Київ)

Камінська Н.В. – доктор юридичних наук, професор, науковий консультант Інституту законодавства Верховної Ради України (м. Київ)

Кортукова Тамара Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права Державного торговельно-економічного університету (м. Київ)

Денисов В.Н. – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України, завідувач відділу міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (м. Київ)

Стешенко В.М. – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків)

Протягом трьох днів після надсилання зазначених матеріалів конкурсанти отримають електронною поштою підтвердження про їх отримання.

Тривалість конкурсу: 24.04.2023  – 10.10.2023

Кінцевий день подачі роботи: 10.10.2023

Оголошення результатів конкурсу: 25.10.2023  – 01.11.2023
 
Телефон для довідок: (067) 509-10-69.

Особиста анкета

Сайт фонду